O zasobach

Informacje

Każde imperium potrzebuje zasobów, aby stać się silniejszym i zniszczyć wrogów. Zasoby muszą być wydawane rozsądnie i tylko wtedy, gdy tego potrzebuje imperium.

W Nemexia istnieją trzy zasoby Ekonomiczne. Są one używane do budowy budynków, statków, obrony, ulepszeń czy badań.

  • Zasoby Ekonomiczne to: Metal, Kryształy oraz Gaz. Bez tych zasobów imperium szybko upadnie.

Gdy jakiś proces, który wymaga zasobów ekonomicznych zostanie uruchomiony, a zostanie anulowany przed zakończenie, cześć zainwestowanych środków zostanie zwrócona. Oto lista na temat zwrotów:

  • Budowa budynków - 70% zwrotu
  • Budowa statków oraz obrony - 40%-60% zwrotu
  • Ulepszanie statku - 60%-80% zwrotu
  • Opracowanie badań - 60%-80% zwrotu
  • Kiedy gracz zniszczy jeden poziom budynku otrzyma 50%-80% zwrotu zainwestowanych zasobów, a energia potrzebna na zbudowanie danego poziomu zostaje uwolniona.

Oprócz zasobów ekonomicznych, w grze występują inne ważne zasoby:

  • Energia służąca do napędzania budynków na Planecie. Każdy budynek (za wyjątkiem budynków produkujących energię) wymaga określonej ilości Energii. Jeśli nie masz wystarczającej ilości Energii, to nie możesz zbudować budynku.
  • Ozon to zasób środowiskowy, który wpływa na ilość Energii produkowanej na Planecie.
  • Złom to resztki w kosmosie, które pozostają po zniszczeniu statku.
  • Populacja reprezentuje miejsce, które każdy statek lub obrona zajmuje w Hangarach.

Statki nie uwalniają miejsce w Hangarach po wylocie z danej Planety na misję. Wyjątkiem jest misja Stacjonuj, która służy do przenoszenia Populacji pomiędzy planetami. Jeśli nie masz wolnej populacji, to nie możesz budować nowych statków lub obrony.

Wróć na górę