O budynkach

Informacje

Gracze budują i rozbudowują budynki na swoich planetach. Budynki mają różny wpływ na planetę oraz funkcje.

Budynki mają poziomu; wyższy poziom ulepsza funkcje budynku na różne sposoby. Budynki mają maksymalny poziom, powyżej którego nie mogą być rozwinięte.

  • Niektóre budynki wymagają zbudowania wcześniej innego budynku lub rozbudowy do pewnego poziomu. Bez tego nie można ich zbudować.
  • Wszystkie budynki wymagają zasobów ekonomicznych do budowy oraz rozbudowy. Prawie wszystkie wymagają również Energii.
  • Budynki można zniszczyć podczas bitwy, jeśli atakujący ma umiejętność "Detonacja".

Gracze mogą zniszczyć poziomy swoich budynków, jeśli tego chcą. Kiedy coś takiego zlecą, to otrzymają zwrot od 50% do 80% zasobów zainwestowanych w budowę danego poziomu budynku. Również energia potrzebna do zbudowania poziomu zostanie uwolniona i będzie można ją wykorzystać do innych celów.

Wróć na górę