Επισκόπηση Κτιρίων

Πληροφορίες

Οι παίχτες κατασκευάζουν και αναπτύσσουν κτίρια στον Πλανήτη τους. Τα κτίρια βελτιώνουν τον Πλανήτη και έχουν διαφορετικές λειτουργίες.

Τα κτίρια έχουν επίπεδα:κάθε ανώτερο επίπεδο βελτιώνει κατά κάποιο τρόπο τη λειτουργικότητα του κτιρίου. Τα κτίρια έχουν επίσης ένα ανώτατο επίπεδο,πάνω από το οποίο το κτίριο δεν μπορεί να αναπτυχθεί άλλο πια.

  • Κάποια κτίρια έχουν απαιτήσεις,σύμφωνα με την ύπαρξη και τα επίπεδα άλλων κτιρίων,που θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την κατασκευή του κτιρίου.
  • Όλα τα κτίρια απαιτούν Οικονομικούς πόρους για να κατασκευαστούν ή να αναπτυχθούν, αλλά απαιτούν επίσης και Αναλώσιμους πόρους - Ενέργεια. -Τα κτίρια μπορούν να καταστραφούν εάν ο Επιτιθέμενος έχει πλοία που διαθέτουν την ικανότητα Detonation (Καταστροφή).

Οι παίχτες έχουν την δυνατότητα να καταστρέψουν επίπεδα των κτιρίων τους εάν το επιλέξουν. Ωστόσο εάν αυτό γίνει ο παίχτης λαμβάνει πίσω το 50 με 80% των πόρων,που έχουν επενδυθεί στο συγκεκριμένο επίπεδο κτιρίου και η ενέργεια που χρησιμοποιεί το επίπεδο ελευθερώνεται.

Επιστροφή στην Κορυφή