Αμοιβές Κύκλου

Πληροφορίες

Ποιές είναι οι αμοιβές του Κύκλου/γύρου;

Κάθε γύρος στο Νεμέξια τελειώνει με την επιτυχή κατασκευή του SSG κατά 1 Συμμαχίας.Για τις προσπάθειές τους τα μέλη της συμμαχίας αυτής αξίζουν να λάβουν κάποιο είδος ανταμοιβής. Αλλά φυσικά υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί και οι απαιτήσεις που πρέπει να ακολουθηθούν εάν αυτοί οι παίκτες θέλουν να λάβουν τις ανταμοιβές τους:

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μελών που θα λάβουν βραβεία είναι 20.Σε περίπτωση που η Συμμαχία έχει πάνω από 20 παίκτες-όλοι οι παίκτες θα πρέπει να κατανείμουν το συνολικό ποσό της ανταμοιβής ισομερώς.

Πχ.Εάν η συμμαχία έχει 25 παίκτες και η τιθέμενη ανταμοιβή είναι 300 μονάδες για κάθε μέλος,αυτά τα 25 μέλη θα πάρουν:20 x300 =6 000/25 =240 μονάδες το καθένα.Έτσι αντί των 300 κάθε μέλος της Συμμαχίας θα πάρει 240 μονάδες, λόγω της ψηφοφορίας τους.Εάν ο λογαριασμός έχει απαγορευθεί μέχρι το τέλος του Γύρου*-δεν θα λάβει καμία ανταμοιβή.

Αν το μέλος είναι νέος για αυτή τη συμμαχία (λιγότερες από 7 μέρες σε αυτό)-τότε δεν θα λάβει καμία αμοιβή.Εάν το μέλος εγκαταλείψει τη συμμαχία κατά τη διάρκεια της SSG κατασκευής-δεν θα λάβει καμία ανταμοιβή.Εάν το μέλος έχει λιγότερο από 15 000 μονάδες πόρων ή κάνει επανεκκίνηση του λογαριασμού -δεν θα λάβει καμία ανταμοιβή.!

* Εάν κάποια από τα μέλη της Συμμαχίας έσπασαν τους κανόνες του παιχνιδιού(περισσότερους από έναν λογαριασμούς,εξαπάτησαν και/ή έκαναν διαφήμιση κλπ)υπάρχει μια πιθανότητα για αυτούς να μην λάβoυν την ανταμοιβή τους,ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.Ωστόσο,το σύνολο των μελών παραμένει.Έτσι, εάν υπάρχουν 25 μέλη(τα παραπάνω)και 2 από αυτά έχουν απαγορευτεί/τιμωρηθεί για κάτι-τα υπόλοιπα μέλη θα πάρουν 240 μονάδες μόνο.

Σε γενικές γραμμές-αν θέλετε να λάβετε ανταμοιβή ως μέλος στη νίκης της Συμμαχίας θα πρέπει να:

  1. Έχετε τουλάχιστον 15 000 μονάδες πόρων.
  2. Πρέπει να βρίσκεστε σε αυτήν τη συμμαχία για τουλάχιστον 7 ημέρες πριν η SSG έχει ξεκινήσει.
  3. Πρέπει να βρίσκεστε εντός αυτής της συμμαχίας, όταν η SSG έχει τελειώσει.
  4. Ο λογαριασμός σας δεν θα πρέπει να απαγορευθεί, ενώ η SSG κατασκευάζεται ή μετά.

Αμοιβές για τους πρώτους παίκτες στην κατάταξη.

Οι πρώτοι παίκτες στην κατάταξη λαμβάνουν αμοιβές. Μαζί με τις αμοιβές, θα λάβουν ειδικά διπλώματα στης Nemexia (deed) που είναι αριθμημένα με σειριακό αριθμό για κάθε σύμπαν της Nemexia. Έτσι αν λάβετε δίπλωμα με σειριακό αριθμό 160, αυτό σημαίνει ότι είστε ο 160ος παίκτης στο Nemexia (όλες τις εκδόσεις) που κατάφερε και μπήκε στις 3 πρώτες θέσεις.

Παράδειγμα διπλωμάτων:

Είναι ανεβασμένα στον σέρβερ μας και στέλνονται στον ανάλογο παίκτη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για τις αμοιβές κύκλου και το τι προβλέπεται θα ενημερώνεστε πάντα με μαζικό μήνυμα στην αρχή κάθε κύκλου.

Επιστροφή στην Κορυφή