Αποικοισμός πλανήτη

Πληροφορίες

Κάθε παίκτης μπορεί να αποικίσει νέους πλανήτες, χρησιμοποιώντας πλοίο Αποικισμού / Colonybot / Άποικο σε πτήση Αποικισμού σε συντεταγμένες στο Σύμπαν όπου δεν υπάρχει πλανήτης.

Όλες οι επιστήμες που έχουν ερευνηθεί και Αναβαθμίσεις που έχουν γίνει μεταφέρονται αυτόματα στην αποικία. Τα Μπόνους Επιστημών ισχύουν ακόμη και αν ο νέος πλανήτης δεν έχει ένα Εργαστήριο / Experimental facility / Overmind.

Το αν ένας παίκτης μπορεί να αποικίσει έναν πλανήτη εξαρτάται από το Σύνολο πόντων του παίκτη και τον αριθμό των πλανητών που έχει ήδη. Το όριο αυξάνεται ανάλογα με το Σύνολο των Πόντων ως εξής:

Πλανήτης Απαιτούμενος αριθμός Συνολικών Πόντων
2ου Πλανήτη 500
3ου Πλανήτη 2,500
4ου Πλανήτη 20,000
5ου Πλανήτη 50,000
6ου Πλανήτη 100,000
7ου Πλανήτη 200,000

Επιστροφή στην Κορυφή