Ικανότητες του Ναύαρχου

Πληροφορίες

Μετά το επίπεδο 5 του Ναυάρχου σου ξεκινάς να συλλέγεις πόντους Ικανότητας για κάθε επίπεδο. Ανώτατο όριο 36 πόντους Ικανότητας στο επίπεδο 40.

Αυτοί οι πόντοι Ικανότητας μπορούν να διαμοιραστούν σε 3 διαφορετικά ικανότητες: Επίθεσης, Άμυνας και Ωφέλειας.

Χρειάζεστε ορισμένο ποσό πόντων από αυτόν τον κλάδο να μοιραστούν στο επίπεδο 1 , για να μπορέσεις να μοιράσεις τους πόντους στο επίπεδο 2 και 3 από το ίδιο κλάδο.

Ανακατανομή

Μπορείς να ξαναμοιράσεις αυτούς τους πόντους Ικανότητας για 100 νομίσματα ή για πόντους. Οι απαιτούμενοι πόροι για ανακατανομή αυξάνονται κάθε φορά.:

Χρόνος Τιμή σε Ορυκτά Χρόνος Τιμή σε Ορυκτά
1 50000 6 3200000
2 200000 7 6400000
3 400000 8 12800000
4 800000 9 25600000
5 1600000 10 51200000

Κλάδος Ικανότητας Επίθεσης

Laser Beam

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξήσεις την επίθεση με λέιζερ για όλα τα πλοία και τους πύργους σου που χρησιμοποιούν την επιστήμη λέιζερ.

 • Απαιτήσεις: Καμία
 • Ποσοστό αύξησης: 3% των ζημιών του λέιζερ
 • Ανώτατο επίπεδο: 5 (15% αύξηση των ζημιών του Λέιζερ)

Ίoν Φορτιστής

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξήσεις την επίθεση με ιόν για όλα τα πλοία και τους πύργους σου που χρησιμοποιούν την επιστήμη Ιόν.

 • Απαιτήσεις: Καμία
 • Ποσοστό αύξησης: 3% των ζημιών Ιόν
 • Ανώτατο επίπεδο: 5 (15% αύξηση των ζημιών Ιόν)

Βελτιστοποιητής Πλάσμα

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξήσεις την επίθεση με πλάσμα για όλα τα πλοία και τους πύργους σου που χρησιμοποιούν την επιστήμη Πλάσμα.

 • Απαιτήσεις: Καμία
 • Ποσοστό αύξησης: 3% των ζημιών πλάσματος
 • Ανώτατο επίπεδο: 5 (15% αύξηση των ζημιών πλάσματος)

Δυναμική επίθεση

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξήσεις την επίθεση για όλα τα πλοία και τους πύργους σου για όλα τα είδη όπλων.

 • Απαιτήσεις: 10 πόντοι ικανότητας στον κλάδο Ικανότητα Επίθεσης
 • Ποσοστό αύξησης: 2% Όλων των Ζημιών
 • Ανώτατο επίπεδο: 3 (6% αύξηση Όλων των Ζημιών)

Κρίσιμο χτύπημα

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξήσεις το Κρίσιμο Χτύπημα για όλα τα πλοία.

 • Απαιτήσεις: 10 πόντοι ικανότητας στον κλάδο Ικανότητα Επίθεσης
 • Ποσοστό αύξησης: 1% αύξηση πιθανότητας Κρίσιμου χτυπήματος
 • Ανώτατο επίπεδο: 3 (3% αύξηση πιθανότητας Κρίσιμου χτυπήματος)

Καταστροφέας

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξήσεις την ανώτατη πιθανότητα καταστροφής πλανητών.

 • Απαιτήσεις: 18 πόντοι ικανότητας στον κλάδο Ικανότητα Επίθεσης
 • Ποσοστό αύξησης: 5% της ανώτατης πιθανότητας Καταστροφής
 • Ανώτατο επίπεδο: 1 (5% της ανώτατης πιθανότητας Καταστροφής πλανήτη)

Κλάδος Ικανότητας Άμυνας

Ships Master

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξήσεις τη διάρκεια ζωής όλων των πλοίων σας.

 • Απαιτήσεις: Καμία
 • Ποσοστό αύξησης: 2% στη διάρκεια ζωής όλων των πλοίων
 • Ανώτατο επίπεδο: 5 (10% αύξηση της διάρκειας ζωής όλων των πλοίων)

Ειδικός στη προστασία

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξήσεις τη θωράκιση του πλοίου σας.

 • Απαιτήσεις: Καμία
 • Ποσοστό αύξησης: 1% της θωράκισης το πλοίου
 • Ανώτατο επίπεδο: 5 (5% αύξηση της Θωράκισης των Πλοίων)

Ειδικός στην άμυνα

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξηθεί η διάρκεια ζωής όλων των αμυνών σου.

 • Απαιτήσεις: Καμία
 • Ποσοστό αύξησης: 2% της διάρκειας ζωής της Άμυνας
 • Ανώτατο επίπεδο: 5 (10% αύξηση της διάρκειας ζωής της Άμυνας)

Υπέρτατος Αμυντικός

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξηθεί η διάρκεια ζωής όλων των Αμυνών σου αλλά και των πλοίων σου.

 • Απαιτήσεις: 10 πόντοι ικανότητας στον κλάδο ικανότητας Άμυνας
 • Ποσοστό αύξησης: 2% της διάρκειας ζωής των Αμυνών και Πλοίων
 • Ανώτατο επίπεδο: 3 (6% αύξηση της διάρκειας ζωής των Αμυνών και Πλοίων)

Фύλακας

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξήσεις τους πόντους κατεδάφισης των επιτιθεμένων πλοίων σου που κατέχουν την ικανότητα καταστροφής πλανητών και κατεδάφισης.

 • Απαιτήσεις: 10 πόντοι ικανότητας στον κλάδο ικανότητας Άμυνας
 • Ποσοστό αύξησης: 15% πόντων κατεδάφισης
 • Ανώτατο επίπεδο: 3 (45% μείωση των πόντων Κατεδάφισης του Επιτιθέμενου )

Αντί-Καταστροφέας

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα μειώσεις την ανώτατη πιθανότητα να καταστρέψουν τον πλανήτη σου.

 • Απαιτήσεις: 18 πόντοι ικανότητας στον κλάδο ικανότητας Άμυνας
 • Ποσοστό μείωσης: 7% της ανώτατης πιθανότητας καταστροφής πλανητών
 • Ανώτατο επίπεδο: 1 (7% μείωση της ανώτατης πιθανότητας καταστροφής πλανητών)

Κλάδος Ικανότητας Χρησιμότητας

Χημικός

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα μειώσεις την κατανάλωση αερίου στα πλοία σου.

 • Απαιτήσεις: Καμία
 • Ποσοστό μείωσης: 1% της Κατανάλωσης Αερίου
 • Ανώτατο επίπεδο: 5 (5% μείωση της Κατανάλωσης Αερίου στα πλοία)

Ταξιδιώτης

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα προσθέσεις επιπλέον ώρες για να διαστημικό ταξίδι σου προς μία κατεύθυνση.

 • Απαιτήσεις: Καμία
 • Αύξηση ωρών: 2 ώρες για Διαστημικό ταξίδι
 • Ανώτατο επίπεδο: 5 (10 επιπλέον ώρες για Διαστημικό Ταξίδι προς μία κατεύθυνση)

Ειδικός στα φορτία

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξηθεί η χωρητικότητα των φορτίων στα πλοία σου.

 • Απαιτήσεις: Καμία
 • Ποσοστό αύξησης: 2% του Φορτίου
 • Ανώτατο επίπεδο: 5 (10% αύξηση της χωρητικότητας Φορτίου)

Επιταχυντής

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξηθεί η ταχύτητα των πλοίων σου.

 • Απαιτήσεις: 10 πόντοι ικανότητας στον κλάδο ικανότητας Ωφέλειας
 • Ποσοστό αύξησης: 3% της ταχύτητας των πλοίων
 • Ανώτατο επίπεδο: 3 (9% αύξηση της ταχύτητας όλων των πλοίων)

Πιλότος

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξήσεις στο μέγιστο των επιτρεπόμενων πτήσεων.

 • Απαιτήσεις: 10 πόντοι ικανότητας στον κλάδο ικανότητας Ωφέλειας
 • Αύξηση: 1 θέση πτήσης
 • Ανώτατο επίπεδο: 3 (3 επιπλέον θέσεις πτήσης)

Scrap Master

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξήσεις στο μέγιστο τα παλιοσίδερα μετά την μάχη.

 • Απαιτήσεις: 18 πόντοι ικανότητας στον κλάδο ικανότητας Ωφέλειας
 • IΠοσοστό αύξησης: 7% των παλισιδερικών που πετάγονται*
 • Ανώτατο επίπεδο: 1 (7% αύξηση των παλιοσιδερικών μετά τη μάχη)

* Τα παλιοσίδερα που πετάγονται μετά τη μάχη είναι μεταξύ 25% και 35% των συνολικών χαμένων πόρων και για τον Επιτιθέμενο και για τον Αμυνόμενο.

Επιστροφή στην Κορυφή