Μεταφορά

Πληροφορίες

Η πτήση Μεταφοράς έχει μοναδικό σκοπό να μεταφέρει οικονομικούς πόρους ή παλιοσιδερικά σε έναν άλλο πλανήτη. Μερικές φορές ένας πλανήτης θα έχει περισσότερους πόρους από ό,τι χρειάζεται, ενώ ένας άλλος δε θα έχει κανένα, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ χρήσιμο να χρησιμοποιηθεί η Μεταφορά. Πλοία σε στόλο Μεταφοράς φθάνουν το στόχο, ξεφορτώνουν το φορτίο τους και μετά επιστρέφουν στον αρχικό τους πλανήτη. Με τη χρήση αυτής της πτήσης οι παίκτες μπορούν να μεταφέρουν οικονομικούς πόρους και παλιοσιδερικά στον πλανήτη συμμαχίας.

Η εισερχόμενη πτήση Μεταφοράς σημειώνεται με πράσινο χρώμα στην οθόνη στόλων του πλανήτη συμμαχίας.

Περιορισμοί:

  • Μπορείς να μεταφέρεις πόρους και παλιοσιδερικά μεταξύ Πλανητών που είναι δικά σου;
  • Μπορείς να μεταφέρεις μόνο παλιοσιδερικά σε πλανήτες ενός άλλου παίκτη εντός της συμμαχίας (βλέπε Κανόνες Παιχνιδιού περιορισμοί);

Επιστροφή στην Κορυφή