Επισκόπηση Σύμπαντος

Πληροφορίες

Ένα σύμπαν είναι ο χώρος όπου μια ομάδα από παίκτες επιτρέπεται να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν Πλανήτες τους και πλανήτες συμμαχίας και επομένως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στο συγκεκριμένο Σύμπαν. Μπορεί να υπάρχει απεριόριστο αριθμό συμπάντων σε όλες τις εκδόσεις γλωσσων του παιχνιδιού. Ο αριθμός αυτός εξαρτάται από τον αριθμό των παικτών που έχουν εγγραφεί στη συγκεκριμένη έκδοση γλώσσας.

Υπάρχουν 3 είδη Σύμπαντος:

  • Classic Σύμπαν - χρησιμοποιεί τους κανονικούς χρόνους για την ανάπτυξη, την κατασκευή, την αναβάθμιση και την έρευνα, καθώς και το βασικό συντελεστή εισοδήματος πόρων (όπως εμφανίζεται στους πίνακες που επισυνάπτονται σε κάθε κτίριο, πλοίο και περιγραφή επιστήμης), δεν υπάρχει τροποποιητής επιτάχυνσης
  • Speed Σύμπαν - χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τροποποιητές οι άξιες των οποίων είναι μεταξύ του Classic και του Ultra-speed Σύμπαντος το σύμπαν μπορεί να είναι με συντελεστή x2, x3 η και με x5 ανάλογος το κλασικό Σύμπαν
  • Ultra-speed Σύμπαν - χρησιμοποιεί τον μεγαλύτερο δυνατό τροποποιητή επιτάχυνσης με ταχύτητα x10 ανάλογος το κλασικό Σύμπαν

Αυτά τα 3 Σύμπαντα διαφέρουν ως προς την ταχύτητα και τις αρχικές μέρες ήλιου που επηρεάζουν την ενέργεια που απορροφούν απ αυτόν:

Είδος Μέρες Ήλιου
Classic 225 ως 355
Speed 60 ως 100
Ultra-speed 50 ως 70

Υπάρχουν μερικές ακόμα πτυχές που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από την ταχύτητα του Σύμπαντος, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να τροποποιούνται σύμφωνα με αυτή:

  • Πόροι – το ποσό που λαμβάνει κάθε παίκτης ανάλογα με τα κτίριά του.
  • Χρόνος πτήσης – ο χρόνος που χρειάζεται μια πτήση να φτάσει στον προορισμό της.
  • Χρόνος ανάπτυξης κτιρίων – Χρόνος κατασκευής κτιρίων
  • Αναζήτηση Επιστημών – Ο χρόνος που χρειάζεται για να αναζητήσεις μια επιστήμη
  • Κατασκευή Πλοίων και Άμυνας – Ο χρόνος κατασκευής των 2 τύπων μονάδων
  • Αναβάθμιση Πλοίων – Ο χρόνος που χρειάζεται για την ολοκλήρωσή της.

Σημειώστε ότι κάθε μία από τις πτυχές αυτές μπορεί να αλλάξει (αυξηθεί ή να μειωθεί), χωριστά σε κάθε Σύμπαν, αλλά δεν θα αλλάξει το είδος Σύμπαντος, π.χ. μπορεί να υπάρχει Classic σύμπαν, όπου μόνο οι επιστήμες να ερευνηθούν δύο φορές πιο γρήγορα σε σύκγριση με άλλα σύμπαντα Classic.

Κάθε Σύμπαν πραγματοποιείται σε κύκλους που έχουν διαφορετική διάρκεια ανάλογα με τον χρόνο που απαιτείται για μια από τις συμμαχίες στο συγκεκριμένο Σύμπαν να κατασκευάσει την Υπέρτατη Πύλη Άστρων.

Σημειώστε ότι οι χρήστες μπορούν να παίξουν ταυτόχρονα σε διαφορετικά σύμπαντα χωρίς αυτό να αποτελεί παραβίαση των κανόνων παιχνιδιού που αφορούν το πολλαπλών λογαριασμών.

Επιστροφή στην Κορυφή