Επισκόπηση πτήσεων

Πληροφορίες

Οι Στόλοι είναι ένα από τα βασικότερα πράγματα στο παιχνίδι καθώς επιτρέπουν στους παίχτες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Οι Στόλοι είναι ομάδες πλοίων που αφήνουν τον Πλανήτη τους για να ταξιδέψουν σε άλλον Πλανήτη, Ήλιο ή Αστεροειδή για να φέρουν εις πέρας μία συγκεκριμένη αποστολή. Όλοι οι Στόλοι πρέπει να έχουν το λιγότερο ένα πλοίο για να μπορέσει να υπάρξει έστω στόλος. Όλοι οι Στόλοι, εκτός από το ταξίδι στο Διάστημα και την επίθεση στο Ήλιο,μπορούν να υποκινηθούν για ταχύτητα.

Υπάρχουν δώδεκα είδη στόλων που μπορούν να σταλούν από έναν κανονικό Πλανήτη:

 • Μεταφορά - πλοία στέλνονται για να μεταφέρουν οικονομικούς πόρους (Μέταλλο, Ορυκτά, Αέριο) ή παλιοσίδερα σε έναν άλλο πλανήτη του ίδιου παίχτη ή Παλιοσίδερα (μόνο) στον Πλανήτη κάποιου άλλου παίχτη;
 • Κατασκοπεία - κατασκοπευτικά πλοία στέλνονται στον Πλανήτη ενός άλλου παίχτη για συλλογή πληροφοριών;
 • Επίθεση - πλοία στέλνονται στον Πλανήτη ενός άλλου παίχτη για την καταστροφή των στόλων του, για κλοπή πόρων, για καταστροφή επιπέδων κτιρίων ή ακόμη και για την καταστροφή ολόκληρου του πλανήτη;
 • Στάθμευση - πλοία στέλνονται σε κάποιον άλλον Πλανήτη ή στον Πλανήτη συμμαχίας, τα οποία μένουν στον προορισμό τους όταν φτάνουν και δεν επιστρέφουν πίσω;
 • Αποικισμός - ένα πλοίο αποικισμού στέλνεται σε ένα πεδίο όπου δεν υπάρχει πλανήτης και δημιουργεί ;
 • Ανακύκλωση - πλοία ανακύκλωσης στέλνονται σε ένα πεδίο όπου υπάρχουν παλιοσίδερα ώστε να τα συλλέξει;
 • Πειρατεία - πειρατικά πλοία στέλνονται στον Πλανήτη ενός άλλου παίχτη για να κλέψουν οικονομικούς πόρους ή παλιοσίδερα;
 • Αστρεκμετάλευση - πλοία ανακύκλωσης στέλνονται σε έναν Αστεροειδή για να συλλέξουν αέριο ή παλιοσίδερα;
 • Υποστήριξη Ήλιου - πλοία στέλνονται σε έναν Ήλιο που δέχεται επίθεση για να εμποδίσουν τους εχθρούς που προσπαθούν να αποκτήσουν Κρυστάλλους;
 • Διαστημική διαδρομή - πλοία στέλνονται σε μια μάταιη διαδρομή ώστε να φύγουν από τον Πλανήτη;
 • Renegade Κατασκοπεία - κατασκοπευτικά πλοία στέλνονται σε ένα Renegade για συλλογή πληροφοριών;
 • Renegade Επίθεση - πλοία στέλνονται στην τοποθεσία Renegade για συλλογή πόντων Αναβάθμισης.

Επίσης υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι στόλοι που μπορούν να σταλούν μόνο από έναν πλανήτη συμμαχίας:

 • Επίθεση Συμμαχίας - πλοία στέλνονται σε έναν άλλο πλανήτη συμμαχίας για να καταστρέψει τον στόλο του, να κλέψει πόρους, να καταστρέψει επίπεδα κτιρίων ή ακόμη και να καταστρέψει ολόκληρο τον Πλανήτη.
 • Πειρατεία Συμμαχίας - πειρατικά πλοία στέλνονται σε έναν άλλο πλανήτη συμμαχίας για να κλέψουν οικονομικούς πόρους ή παλιοσίδερα;
 • Επίθεση Ήλιου - πλοία στέλνονται για να επιτεθούν σε έναν Ήλιο ώστε να αποκτήσουν Κρυστάλλους;

Χαρακτηριστικά στόλων

Οι Στόλοι έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (είναι όλα καθορισμένα από τον παίχτη και τις πληροφορίες που καταχωρούν όταν στέλνουν τον στόλο):

 • Στόχος - αυτές είναι οι συντεταγμένες στις οποίες αποστέλλονται τα πλοία; όλοι οι Στόλοι εκτός από τη Διαστημική διαδρομή έχουν ένα στόχο;
 • Αποστολή - αυτό φαίνεται από το είδος του Στόλου; διαφορετικοί στόλοι έχουν διαφορετικές αποστολές;
 • Διάρκεια πτήσης - αυτό είναι το ποσό του χρόνου που απαιτείται για τα πλοία για να φθάσουν το στόχο τους; Κατά την αποστολή μιας πτήσης με την ίδιες συντεταγμένες με αυτές από τις οποίες ο στόλος φεύγει, ο χρόνος πτήσης είναι πάντα 20 λεπτά ανεξάρτητα από την ταχύτητα του πλοίου και των Επιστημών (η διάρκεια πτήσης μειώνεται μόνο από Κίνητρο ή εάν το Σύμπαν του παιχνιδιού επιταχύνεται; μπορεί να αυξηθεί εάν ο παίχτης μειώσει το ρυθμό της πτήσης); ο μέγιστος χρόνος πτήσης μιας διαστημικής διαδρομής είναι 11 ώρες και 59 λεπτά (σε μια κατεύθυνση);
 • Καύσιμο - όλες τις πτήσεις χρειάζονται καύσιμο για τα πλοία; Η ποσότητα των αναγκαίων καυσίμων βασίζεται στην απόσταση που θα διανυθεί (εκτός από την διαστημική διαδρομή, όπου η κατανάλωση καυσίμου είναι πάντα 100 μονάδες Αερίου)
 • Πλοία - αυτός είναι ο αριθμός και ο τύπους των πλοίων που αποστέλλονται;
 • Ποσότητα στόλων - υπάρχει ένας περιορισμός σχετικά με το ποσό των πτήσεων που μπορεί να είναι σε εξέλιξη ταυτόχρονα, το όριο εξαρτάται από το επίπεδο της επιστήμης των συστημάτων ραντάρ ;δείτε παρακάτω;
 • Επιστροφή- όλες οι πτήσεις επιστρέφονται αυτόματα όταν φθάσουν το στόχο τους και εκπληρώσουν την αποστολή (εκτός από πτήσεις κατασκόπων, οι οποίες πρέπει πάντα να καλούνται πίσω χειροκίνητα και τις πτήσεις στάθμευσης που δεν επιστρέφουν καθόλου).Κάθε στόλος μπορεί να ανακληθεί πριν φθάσει στον προορισμό του, εάν γίνει αυτό η πτήση δεν φθάνει στον προορισμό και η αποστολή δεν ολοκληρώνεται. Σημειώστε πως η πτήση υποστήριξης Ήλιου δεν μπορεί να επιστρέψει όταν λιγότερες από 10 ώρες έχουν μείνει μέχρι να φτάσει η πτήση επίθεσης Ήλιου.


 • Το κουμπί "Στόλοι" σου παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την πρόσφατη δραστηριότητα πτήσεων. Μπορείς επίσης να το χρησιμοποιήσεις για να ξεκινήσεις νέα αποστολή.
 • Ο πίνακας Πτήσεων παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις Πτήσεις.
 • Μπορείς να δεις τις συντεταγμένες εκκίνησης, τις συντεταγμένες του στόχου, το χρόνο άφιξης, το χρόνο επιστροφής, το είδος αποστολής.
 • Εάν κάνεις κλικ στο σύνδεσμο του τύπου αποστολής, ενός από τις πτήσεις που έχεις στείλει, ένα παράθυρο θα σου δείξει τον αριθμό και είδος των πλοίων που έχουν σταλεί.
 • Εάν κάνεις κλικ στο σύνδεσμο του είδους αποστολής μιας πτήσης που έχει σταλεί σε σένα , μπορείς να δεις τον αριθμό και το είδος των πλοίων που έχουν σταλεί μόνο εάν έχεις φτάσει στο επίπεδο 10 της Επιστήμης Κατασκοπείας.

Όριο για το ποσό των στόλων που στέλνονται ταυτόχρονα

Υπάρχει ένα όριο στον αριθμό των στόλων που μπορούν να είναι σε εξέλιξη ταυτόχρονα. Το όριο εξαρτάται από το επίπεδο Ραντάρ. Στο επίπεδο 0, μπορείτε να στείλετε ένα μόνο στόλο.Με κάθε επιπλέον επίπεδο το όριο των Πτήσεων που στέλλονται ταυτόχρονα αυξάνεται κατά 1.5.

Αυτό σημαίνει πως στο επίπεδο 6 θα έχεις 1+6*1.5=10 Πτήσεις,αλλά στο επίπεδο 7 θα έχεις 1+7*1.5=11.5 => 11 Πτήσεις.

![][Σημείωση]Σημείωσε πως οι πτήσεις Κατασκοπείας, οι οποίες είναι σε εξέλιξη (το πλοίο κατάσκοπος στην ουσία πετάει προς ή από έναν πλανήτη) υπολογίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω όρια.

Οι στόλοι Κατασκοπείας, κατά την οποία το πλοίο κατάσκοπος είναι στον Πλανήτη του εχθρού, περιμένοντας να ζητήσεις έκθεση, δεσμεύονται από ένα άλλο όριο που έχει σχέση με την επιστήμη ραντάρ. Το ποσό των εν λόγω πτήσεων που μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα είναι ίσο με:

(LRS + 1) * 1.5 * 4

Όπου LRS είναι το επίπεδο της επιστήμης ραντάρ.

Επιστροφή στην Κορυφή