Přehled letů

Informace

Lety jsou jednou z nejdůležitějších věcí ve hře, jelikož umožňují hráči interakci ve hře. Lety jsou skupiny lodí, které opouštějí domovskou planetu, aby mohly cestovat na jinou Planetu, Slunce nebo Asteroid a provést konkrétní úkol. Každá flotila musí mít minimálně jednu loď, aby mohl být let proveden. Všechny lety, svyjímkou Vesmírného výletu a Útoku na slunce mohou být rychlostně motivovány.

Je zde 12 typů letů, které mohou být poslány z Planety:

 • Přeprava - lodě jsou vyslány k přesunu ekonomických surovin (Kov, Minerály, Plyn) nebo Šrotu na jinou vlastní planetu, nebo na planetu jiného hráče (pouze šrot);
 • Špionáž - špionážní sondy jsou vyslány na planetu jiného hráče, aby o ní získaly informace;
 • Útok - lodě jsou vyslány na planetu jiného hráče, aby zničily jeho flotilu, ukradly suroviny, zničily úrovně budov nebo zničily celou planetu.
 • Umístění - lodě jsou poslány na jinou planetu, nebo Týmovou planetu. Po dosažení cíle na planetě zůstávají a nevrací se (je proveden tzv. přesun lodi);
 • Kolonizace - kolonizační lodě jsou vyslány na místo v planetární soustavě, kde není planeta. Po dosažení cíle vytvoří novou planetu;
 • Recyklace - recyklační lodě jsou vyslány na místo, kde se nachází šrot, který zrecyklují a dopraví na planetu;
 • Pirátský let - pirátské lodě jsou vyslána na planetu jiného hráče, aby ukradly jeho ekonomické zdroje, nebo šrot;
 • Astroploatace - recyklační lodě jsou vyslány na Asteroid, kde vytěží Plyn, nebo Šrot;
 • Podpora slunce - lodě jsou vyslány na podporu Slunce na které útočí nepřátelské lodě, aby získaly Krystaly;
 • Vesmírný výlet - lodě jsou vyslány na cestu bez cíle, aby se dostaly pryč z planety.
 • Špionáž odpadlíka - špionážní lodě jsou vyslány na Odpadlíky aby o získání informace.
 • Útok na odpadlíka - lodě jsou vyslány na Odpadlíky location jsou vyslány pro shromažďování bodů vylepšení.

Jsou tam některé zvláštní lety, které mohou být vyslány pouze z Planety týmu:

 • Týmový útok - lodě jsou vyslány na týmovou planetu aby zničily její flotilu, ukradly ekonomické zdroje, zničily úrovně budov nebo zničily celou planetu.
 • Týmový Pirátský let - pirátské lodě jsou vyslána na planetu jiného týmu, aby ukradly jeho ekonomické zdroje, nebo šrot;
 • Ůtoku na Slunce - odě jsou vyslány útočit na Attack na Slunce aby získaly Krystaly;

Charakteristiky lety

Lety mají následující charakteristiky (všechny jsou určeny hráčem a parametry zadanými při vyslání letu):

 • Cíl - toto jsou souřadnice, kam je let vyslán; všechny lety svyjímkou vesmírného výletu mají cíl;
 • Mise – toto určuje typ letu; rozdílné lety mají rozdílné mise;
 • Doba letu – toto je doba, za kterou lodě dosáhnou jejich cíl; při odeslání letu na stejné souřadnice je vždy započítáno minimálně 20 minut, nezávisle na rychlosti lodi, nebo úrovni výzkumu, (Tyto letové doby se snížuje pouze z Motivace nebo je Vesmír zrychlený; a může být zvýšena v případě, že hráč snižuje rychlost letu); maximální doba letu Vesmírného výletu je 11 hodin 59 minut (v jednom směru);
 • Palivo - všechny lety potřebují palivo pro lodě; množství potřebného paliva závisí na vzdálenosti cíle (s výjimkou Vesmírného výletu, kde spotřeba paliva je vždy 100 plynu);
 • Lodí – množství lodí vyslaných na let;
 • Počet letů – je zde limit počtu letů, které mohou být vyslány v jeden čas, limit závisí na úrovni výzkumu Radarových systémů; více níže;
 • Návrat – všechny lety se vrací automaticky po dosažení cíle a splnění mise (s vyjímkou pro Špionážní lety, které vždy musí být navráceny ručně a Přepravu, kdy se nevrací lodě). Každý let může být navrácen před tím, než dosáhne svého cíle, pokud je to provedeno, let nedosáhne cíle a nesplní účel mise... Všimněte si, že podpora na Slunce nemohou být vráceny v případě, že jsou méně než 10 hodin zbývá do Slunce útok let přijde.


 • Menu „Flotily“ vám zpřístupní kompletní informace o současné aktivitě flotil. Můžete ho také použít pro vytvoření nové mise.
 • Tabulka letů zpřístupňuje informace o vašich letech.
 • Můžete vidět souřadnice startu, cíle, zbývající doba kdosažení cíle, čas návratu, typ mise.
 • Pokud kliknete na odkaz typu miseletu, který jste vyslali, obrazí se pop-up okno se zobrazením množství a typu vyslaných lodí.
 • Pokud kliknete na odkaz typu mise letu, který byly vyslali, můžete uvídět množství a typu vyslaných lodí, pokud jste dosáhli levelu 10 ve výzkumu špionáže.

Limit počtu současně vyslaných letů:

Je zde limit počtu současně vyslaných letů. Tento limit závisí na úrovni výzkumu Radarových systémů. Na levelu 0 můžete vyslat jeden let. S každou další úrovní, limit současně vyslaných letů se zvyšuje o 1,5.

To znamená, že na levelu 6 budete mít možnost vyslat 1+6*1.5=10 letů, ale na levelu 7 budete mít 1+7*1.5=11.5 => 11 letů.

Všimněte si, že špionážní lety, které jsou vprůběhu (špionážní sonda právě letí zplanety na planetu), se započítávají sohledem na výše uvedené limity.

Špionážní lety, ve kterých je špionážní sonda na Planetě nepřítele, čekající na vyžádání zprávy, jsou vázány na další omezení, spojené svýzkumem Radarových systémů. Počet těchto letů, které mohou být aktivní současně se rovná:

(LRS + 1) * 1.5 * 4

Kde LRS je úroveň výzkumu Radarových systémů

Zpět na začátek