Slunce

Informace

Slunce je středem každé soustavy a je hlavním zdrojem Energie pro Planety v dané Soustavě. Avšak nejdůležitějším účelem sluncí, je pomoc hráčům s dosažením Cíle hry, protože je zdrojem Krystalů které musí každá Aliance posbírat, aby mohla postavit Obelisky a následně Nejvyšší Hvězdnou Bránu.

Každé Slunce se “rodí” na začátku každého herního kola, když je vytvořena galaxie a má přiřazeny následující vlastnosti:

 1. Souřadnice – ty jsou přímo závislé na galaxii a systému ve kterém se slunce nachází. Sluneční souřadnice sestávají ze tří čísel (jako každý objekt v Soustavě): první číslo ukazuje číslo Galaxie; druhé – Soustavu a třetí číslo je vždy 0 (protože Slunce je ve středu soustavy).

  Na příklad: Pokud je souřadnice Slunce: 2:13:0, tak to znamenádruhá galaxie, třináctá soustava.

 2. Dny – odpočítává se čas do chvíle, kdy Slunce dosáhne svého posledního dne a nedojde k jeho vyhasnutí. Na začátku herního kola, každé Slunce začíná sjiným počtem dní, v závislosti na rychlosti Vesmíru. Každý den hry se snižuje počet dní Slunce o 1 a za každá bitva o Slunce jej sníží o 10.

  Když více než 50% Sluncí ve Vesmíru dosáhne dne 0, vechny Slunce ve Vesmíru jsou restartovány, to znamená, že jejich dny i Energie v jsou na stejných hodnotách, jako na začátku herního kola:

  • V Klasickém Vesmíru Slunce začíná s 225 až 355 dny;
  • V Rychlém Vesmíru Slunce začíná s 60 až 100 dny;
  • V Ultra-Rychlém Vesmíru Slunce začíná s 50 až 70 dny.
 3. Energie– ukazuje množství Energie (v procentech), které Slunce produkuje. Pro zjištění množství Sluncem produkované energie, najeďte myší nad Slunce, v obrazovce Soustavy.

  Nezávisle na rychlosti Vesmíru, minimální Enegie, kterou Slunce může produkovat je 25%.

Slunceční bitvy

Kromě faktu, že Slunce je zdrojem Energie, platí, že je zdrojem Krystalů, které každé Aliance musí posbírat na cestě k vybudování Nejvyšší Hvězdné Brány. Krystaly mohou být získány Aliancí ihned po úspěšném Útoku na Slunce poslaného z Týmové planety. Když je Slunce napadne, je zde více vlastností, které ovlivňují, je zda Slunce podporováno nebo ne. Slunce má svoje životy, útok a dokončené výzkumy, ale aktivují se pouze tehdy, když Slunce bylo napadeno:

 • Životy – poškození, které Slunce ustojí bez porážky;
 • Útok – množství poškození, které Slunce dává;
 • Výzkumy – přidávají bonusy k Životům a Útoku Slunce.
--- BEZ PODPORY S PODPOROU
ŽIVOTY Zbývajíící dny * 1 000 000 (Zbývajíící dny / coef) * 1 000 000
ÚTOK Zbývajíící dny * 3 000 (Zbývajíící dny / coef) * 3 000
VÝZKUMY ŽADNÝ Nejvyššíúrovně výzkumů všech podpůrců

Koeficient upravuje schopnosti slunce při bitvě v závislosti na velikosti podporující populace:

Koef = Populace_podpůrců / 25112

Pamatujte, že koeficient je minimálně 1, což znamená, že nemůže být nižší než 1 nezávisle na populaci, která ho podporuje!

Slunce má Laserové zbraně a Lehké pancéřování, které dostávájí bonusy z výzkumu Laser a Lehký pancíř.

Koeficient závisí na bitevních vlastnostech Slunce, které závisí na populaci, jež podporuje Slunce:

Když je Slunce napadeno úspěšně a je poraženo, že Slunce dá Alianci Krystal, který ještě nemá.

 • Nemůžete poslat více než 3 útoky na jedné Slunce během 24 hodin. Pokud si vrátíte recyklační let, posláný do Slunce, všech recyklační lety, poslané z všech planety na této Slunce, vrátí.

Zpět na začátek