Aliance přehled

Informace

Aliance jsou společenstva hráčů, kteří se snaží společnou cestou dosáhnout absolutního vítězství.

 • Každý hráč, který se dosud nestal členem nějaké aliance, může utvořit svou vlastní.
 • K vytvoření aliance je nutné mít Vláda/ Koordinační palác/ Hlavní planetární úl na některé ze svých planet.
 • Jakmile někdo založí Alianci, stává se automaticky jako zakladatel i jejím vůdcem
 • Do aliance může vstoupit jakýkoliv počet dalších hráčů, kteří nejsou sdruženi v jiné alianci a má Vláda/ Koordinační palác/ Hlavní planetární úl na některé ze svých planet.
 • Každý ze členů aliance tuto může kdykoliv opustit, s výjimkou vůdce, který předtím musí určit svého nástupce
 • Jednotliví členové mohou být z aliance vylučováni. Pokud je některý hráč z aliance vyloučen, může vstoupit do jiné aliance nejdříve po dalších pěti kalendářních dnech.
 • Aliance si mohou stanovovat své politické cíle.

Členové omezení

Zde jsou členové omezení v zavislosti na Vláda/ Koordinační palác/ Hlavní planetární úl.

Úroveň Členové Úroveň Členové
1 3 6 18
2 6 7 21
3 9 8 24
4 12 9 27
5 15 10 30

Alianční politika

Politiky zobrazení Aliance celkový postoj k jiné alianci. Existují tři zásady: Vojenské aliance, Pakt o neútočení (PoN) a Války

Vojenské aliance

 • Vojenská aliance přijde v platnost, pokud je přijala.;
 • Tato politika může být zrušena oběma zúčastněnými stranami;
 • Tato politika může být odvolán po nejméně 168 hodina od doby, kdy vstoupí v platnost;
 • Tato politika může nahradit jiný aktivní politiky;
 • Když tato politika je aktivních členů obou aliancí nemůže přijmout jakékoli vojenské akce proti každému jinému;
 • Neexistuje žádný limit na množství vojenského spojenectví, které mohou být aktivní současně.

Pakt o neútočení (PoN)

 • Když je aktivnímy členy Aliance, která prohlásila, že nemůže napadnout členy Aliance, je deklarován. Členové přijímací členů Aliance útok CAN v Alianci, která prohlásila, že (pokud oni sami mají politiku vůči PoN "deklarovat " aliance);
 • Tato politika nabývá účinnosti dnem, kdy je prohlášen;
 • Tato politika může být odvolán pouze, že prohlásil, že aliance;
 • NAP může být odvolán po 72 hodinách od doby, kdy je prohlášen;
 • Tato politika nemůže nahradit jiný v současné době aktivní politiky;
 • Neexistuje žádný limit na množství PoN, že Aliance může vyhlásit.

Válka

 • Tato politika nabývá účinnosti 12 hodin poté, co byl prohlášena;
 • Tato politika může být odvolána Aliancí, která prohlásila, že;
 • Tato politika může být zrušena nejméně 168 hodin poté, co vstoupí v platnost nebo nebude účinnosti 12 hodin poté, co byla nahlášena;
 • Tato politika nemůže nahradit jinou v současné době aktivní politiky;
 • Každý Aliance může mít až tři současně Války, že se v prohlášení. Každá Aliance může mít neomezený počet současných válek, které byly prohlášeny za ně;
 • Když tam je aktivní válka mezi dvěma aliancemi, mohou mezi lety planet ve vlastnictví členů aliance proti být motivováni až o 70% (až 50% bez politiky válka).

Alliance levels

Jakmile aliance vytváří své Týmové planety, začíná získávat zkušenosti z akcí některých členů. Úroveň aliance je indikátorem moci aliance. Pokud členové aliance přispějí na vývoj své Týmové planety úroveň aliance se úměrně zvýší vzhledem k úrovni investice členů. Bodování aliance.

Za každou dosaženou úroveň aliance získá 1 dovednostní bod.

Úroveň Bodování aliance Úroveň Bodování aliance Úroveň Bodování aliance
1 5000 10 20750 19 36500
2 6750 11 22500 20 38250
3 8500 12 24250 21 40000
4 10250 13 26000 22 41750
5 12000 14 27750 23 43500
6 13750 15 29500 24 45250
7 15500 16 31250 25 47000
8 17250 17 33000
9 19000 18 34750

Body aliance

Tehdy, jakmile je v novém kole ustanovena Týmová planeta, odvíjí se zisk aliančních bodů od investic všech členů aliance::

 • Za každých 10 000 dopravených zdrojů na Týmovou planetu bude získán 1 alianční bod.
 • Za každých 1 000 získaných bitevních bodů pro alianci bude získán 1 alianční bod.
 • Za každých 10 populačních jednotek umístěné populace na Týmové planetě bude získán 1 alianční bod.

Zpět na začátek