Celkový přehled o lodích

Informace

V Nemexii jsou hlavními jednotkami vesmírná plavidla, jejichž pomocí se spolu jednotliví hráči střetávají. Pomocí plavidel jsou podnikány lety, při kterých se plní různé mise. Každý typ lodi je určen k nějaké určité činnosti a má určitou charakteristiku, která dále určuje její sílu, bojovou údernost, obranyschopnost, rychlost, atd.

Na stavbu některých typů lodí jsou kladeny určité požadavky, bez jejichž splnění není možné dannou loď vyrobit.

 • Jedná se například o úroveň loděnice (minimální úrovní loděnice pro stavbu nejjednodušších lodí je 1), také jde ale současně i o určitý výzkum náležitých věd.
 • K výstavbě lodí je třeba zajistit i dostatečné materiální Ekonomické zdroje a též dostatečnou kapacitu hangárů umožňující zvyšování populace na každé planetě.
 • Výjimkou jsou některé lodě rasy noxů. Některé lodi požadují jiné lodi. V tomto případě potřebování loď nebo lodi se přetvořili do nové lodi nebo loď a jsou navždy ztracené.

 • Pokud hráč přeruší již počatý proces stavby skupiny lodí, získá zpět pouze mezi 40 - 60 procenty původně zaplacených surovin.

Některé lodě mají dovednosti, které jim dávají speciální schopnosti. Každá loď disponuje zbraní jednoho ze tří typů - laserová, intová nebo plazmová. Každá loď má některý z typů opancéřování - lehký, střední nebo těžký typ. Lodě mohou být Ships can be vylepšoványaž do danného maxima vylepšení.

Doba výstavby

Doba výstavby pro každou jednotku je vypočítána takto:

čas_výroby = základní_čas_výroby*(1 - loděnice úrovně*5%)*(1 - tertethská_továr na úrovni*8%)

Kde: base_time_to_build is Constructing time shown in the game Information pages for each unit.

Základní_doba_pro_výrobu jako časová jednotka je rozepsán v sekci nápovědy.

Druh lodi

Zde je třináct druhů lodí pro každou rasu

Civilní lodě

Konfederace Tertethi Noxové
Nákladní loď Nákladní bot Zásobovač
Meganákladní loď Meganákladní bot Megazásobovač
Kolonizáční loď Kolonizátor Osadník
Recyklátor Tanková loď Recyklační trubec
Špionážní sonda Špionážní bot Noxmysl

Bitevní lodě

Konfederace Tertethi Noxové
Průzkumník Červená stíhačka Nox Darth
Křižník Zachycovač Nemesis
Ochránce Štítový bot Absorbér
Bitevní křižník Vesmírná armáda Duch
Ničitel Goliath Sršeň
Bombardér Bomberbot Rozsévač spor
Hvězda smrti Titán Královna Nox

Dopravní lodě

Konfederace Tertethi Noxové
Solární družice Solární družice Organická družice

Civilní lodě

Civilní lodě jsou co se bojové vybavenosti i pancéřování týče slabé lodě a jejich účel je ryzný hospodářský.

 • Přepravní lodě (Nákladní loď/Nákladní bot/Meganákladní loď a /Meganákladní bot/Megazásobovač) jsou lodi a jejich populace je velice nízká. Jsou určené k převážení nákladu mezi planetami
 • Kolonizáční loď/Kolonizátor/Osadník - účelem všech kolonizačních plavidel (i osadníci) je zabrání a základní osídlení nové planety.
 • Recyklátor/Tanková loď/Recyklační trubec jsou jedinými plavidly, která mohou sbírat zbytky po vesmírných bitvách, které se nazívají Šrot.
 • Špionážní lodě /Špionážní sondaú/ Špionážní bot/ Noxmysl jsou jednomístná, ultrarychlá plavidla, sloužící ke zisku informací o cizích planetách nebo Odpadlících.

Bitevní lodě

Jsou 7 typů bitevních loď, které si můžete použit na různé úrovni v závislosti Vašeho pokroku.

 • Každá lod má postavený cíl a je nejefektivnejší proti ní.
 • Válečná lod, jak konečně i jejich název hovoří sám za sebe, slouží k útokům na protivníky.
 • Tato plavidla, určená pro válčení, mohou též převážet i suroviny. Jejich nákladní prostor je ale velmi malý na to, aby mohl být srovnáván s nákladními plavidly.
 • Každá bitevní loď má svou speciální dovednost, která může být uplatněna jedině v bitvě. Tyto dovednosti dělají lodě jedinečnými a jsou velmi užitečné.

Pomocné lodi

Je ve hře jenom jedná pomocná lod a to je Solární družice pro obě Konfederace i Terthethi a Organická družice pro Noxové. Je to jednoúčelové energetické zařízení vypouštěné za účelem zisku základní energie pro každou planetu.

Zpět na začátek