Vyčerpatelné zdroje

g errors found. Resume Editing

Informace

Energie je vyčerpatelný zdroj. . Nebude se zvyšovat dobou, jako jiné hospodářské zdroje. Bez energie, žádná budova nemůže být postavena.

Způsoby, jak získat energii:

  • Solárním převodem budovy (solární panely / Infračervený transbot / Sluneční absorbátor), toto jsou hlavní energetické stavby pro všechny tři rasy. Pro více energie, postavte nebo modernizujte tuto budovu. Solární elektrárna/ infračervený přenosový bot/ sluneční vstřebávač – to je vaše základní budova pro generování energie. Abyste zvýšili počet generovaných jednotek, zvyšte její úroveň.
  • Jaderné elektrárny jsou budovy pomocích energetických staveb pro všechny tři rasy. Produkují více energie, než základní budovy, za nižší cenu. Tyto stavby nejsou ovlivněné nedostatek ozónu nebo na počtu zbývajících slunečních dnů.
  • Solární satelity jsou třetím zdrojem, které produkují energii, vysoko na oběžné dráze planety. Množství energie vyrobené z každé z nich závisí na poloze planety ve slunečním systému, na množství ozónu a počtu slunečních dnů.

Jednotky energie jsou využity výstavbou vyšších úrovní budov, každá úroveň budov nebo budova nově vystavěná (mimo budov, určených ke generaci energie) tak sníží množství využitelné energie v závislosti na potřebném napájení. Pokud potřebujete rychle zvýšit použitelný počet jednotek energie, můžete toho dosáhnout snížením úrovně budov nebo jejich zbořením.

Množství získané energie

Množství získané energie je ovlivněno:

  • Množstvím dnů, které zbývají Slunci.
  • Množstvím Ozonu e ozonu v atmosféře planety.
  • Poloha planety v systému (v případě sluneční družice/ sluneční družice/ organická družice).

Kalkulace energie planety

Základní vzorec pro výpočet generování jednotek energie planety je:

dostupné_energie = vyroběné_eneriey -stravená_energie

Zpět na začátek