Vesmír - přehled

Informace

Vesmír je místo, kde mohou hráči vytvářet a rozvíjet své Planety a Týmové planety hrát mezi sebou v rámci tohoto vesmíru. Je zde nekonečné množství Vesmírů ve všech jazykových verzích hry. Počet vesmíru je v zavislosti počet hráčů ve verzích hry.

Jsou zde tři hlavní typy Vesmírů:

 • Klasický vesmír – používá základní časy na vývoj, výstavbu, vylepšování a výzkum, stejně jako základní přísun zdrojů (platí tedy tabulky připojené ke každé budově, lodi a výzkumu), žádná modifikace rychlosti;
 • Rychlý vesmír –může používat všechny urychlení mezi klasickým a ultra-rychlým vesmírem, tedy urychlení x2, x3 a x5 z rychlosti Klasického vesmíru;
 • Ultra-rychlý vesmír – používá nejvyšší možné x10 urychlení, který je z rychlosti Klasického vesmíru.

Tyto 3 typy vesmíry liší v rychlosti a v počátečních dnech všech Sluncí, což má přímí vliv na množství Energie získané ze Slunce:

TYP Startovací dny slunce
Klasický 225 až 355
Rychlý 60 až 100
Ultra-rychlý 50 až 70

Rychlost každého vesmíru přímo ovlivňuje následující:

 • Počáteční dny Slunce;
 • Bonus energie získané ze Slunce (v závyslosti na jeho dnech).

Je zde několik dalších aspektů, které by mohly být ovlivněny rychlost Vesmíru, ale nemusí být vždy nastaveny jen podle rychlosti Vesmíru:

 • Rychlost přímu zdrojů– množství surovin každého hráče, které získá za hodinu, závisí na úrovni jeho dolů;
 • Doba letu– časový úsek potřebný k letu pro dosažení cíle, ke kterému byl let odeslán;
 • Doba výstavby budov– čas potřebný pro stavbu konkrétní budovy;
 • Doba výzkumu– čas potřebný pro dokončení konkrétního výzkum;
 • Lodě a konstrukce obranné jednotky – čas potřebný ke stavbě konkrétní lodě a obranných jednotek;
 • Vylepšení lodí – čas potřebný k vylepšení konkrétní lodě.

Pamatujte, že každý z těchto aspektů může být změněn (zvýšen nebo snížen) různě vkaždém Vesmíru, ale nezmění typ Vesmíru, např. může být Klasický Vesmír, kde pouze výzkumy běží dvakrát tak rychle, jako v Klasickém Vesmíru.

Každý Vesmír se odehrává v Kolech, která mají různou délku trvání, závisí na času potřebném Alianci pro stavbu Nejvyšší Hvězdné Brány.

Pamatujte, že uživatelé mohou současně hrát na více Vesmírech, aniž by porušili Pravidlo o multiúčtech.

Zpět na začátek