Mistrovský vědní obor

Hyperprostor

Hyperprostor patří do mistrovských vědních oborů a umožňuje zvýšení rychlosti lodí. Navíc je řešením problémů shypersonickými motory. Vývoj reaktoru, schopného vodíkové syntézy, nebyl nijak obtížný, neboť tuto technologii jsme již používali vkaždodenním životě. Oproti tomu fotonové motory byly něco zcela jiného. Po nespočetném množství pokusů smateriály a modifikacemi, naši inženýři našli konečně řešení vpodobě krystalu (kombinaci kovu a plynu), vysoce odolného vůči extrémním teplotám a schopného zároveň lomu paprsků ve správném směru.

Zlepšení:Každá úroveň hyperprostoru navýší rychlost lodí o 20% (až do maxima 300%)

Maximální úroveň: level 15

Požadavky

 • Laboratoř, Experimentální centrum nebo Nadvědomí na úrovni 10
 • Jet engines at level 3

Paralelní vesmíry

Paralelní vesmíry je mistrovský vědní obor, umožňující postavení té nejsilnější lodě každé z ras. Objevení paralelních vesmírů má jen jednu úroveň a celkový výzkum kněmu vedoucí trvá 839 hodin. Multivesmír je teoretická teze o nespočetném množství možných vesmírů (včetně toho našeho), které dohromady vytvářejí realitu. Všechny vesmíry, které se nalézají v Multivesmíru se nazývají paralelní vesmíry (existují paralelně – ve stejný čas na stejném místě). Uspořádání Multivesmíru, podstata existence každého vesmíru vněm a vztahy mezi nimi jsou vrozličných hypotézách nejednotné. Multivesmír byl dlouho jen jakým si „legendárním jednorožcem“ kosmologů, fyziků, astronomů, filozofů a psychologů, vědecká pohádka patřící do oblasti vědecko-fantastické a fantasy literatury.

Zlepšení: Uskutečnění výzkumu paralelních vesmírů umožní stavbu nejsilnější vesmírné lodě každé rasy (tj. Hvězdy smrti /Titanu / Královny Noxu)

Požadavky

 • aboratoř, Experimentální centrum nebo Nadvědomí na úrovni 15
 • Fyzika na úrovni 10
 • Matematika na úrovni 10
 • Astronomie na úrovni 1515
 • 250 000 jednotek energie k disposici pro zahájení celého procesu

Lehké obrnění

Lehké obrnění je mistrovská věda, která zvyšuje lehké obrnění a obranu lodi. Hlavní cíl tohoto typu výzkumu je objevit nové možnosti jak zvýšit výkonnost obrnění jednotek a štítů.

Bonus: Každá další úroveň zvyšuje lehké obrnění všech lodí a obranu o 1% (až na 10% celkově).

Maximální úroveň: úroveň 10

Požadavky

 • Laboratoř, Experimentální centrum nebo Nadmozek na úrovni 8
 • Laserová technologie na úrovni 2

Střední obrnění

Střední obrnění je mistrovská věda, která zvyšuje střední obrnění lodí a obrany. Hlavním cílem tohoto typu výzkumu je vynalézt nové způsoby jak navýšit výkonnost obrnění jednotek a štítů.

Bonus: Každá úroveň zvyšuje střední obrnění všech lodí a obranu o 2% (až na 20% celkově).

Maximální úroveň: úroveň 10

Požadavky

 • Laboratoř, Experimentální centrum nebo Nadmozek na úrovni 9
 • Iontová technologie na úrovni 2

Těžké obrnění

Těžké obrnění je mistrovská technologie, která zvyšuje těžké obrnění lodí a obrany. Hlavním cílem tohoto typu výzkumu je vynalézt nové způsoby jak zvýšit výkonnost obrnění jednotek a štítů.

Bonus: Každá úroveň zvyšuje těžké obrnění všech lodí a obranu o 3% (až na 30% celkově).

Maximální úroveň: úroveň 10

Požadavky

 • Laboratoř, Experimentální centrum nebo Nadmozek na úrovni 10
 • Plazmová technologie na úrovni 2

Absolutní výstavba

Absolutní výstavba je mistrovský vědní obor, jenž snižuje náklady na výstavbu budov. Ve snaze šetřit vaše zdroje, vědci vyvinuli nový způsob, jak mohou inženýři stavět budovy mnohem efektivněji. Tajemstvím tohoto přelomu ve výstavbě je lepší plánování a cílená architektonika, zakládající se na nejmodernějších postupech a materiálech.

Zlepšení: Každá úroveň absolutní výstavby sníží cenu výstavby budov o 1% (až do maxima 10%)

Maximální úroveň: level 10

Požadavky

 • Laboratoř, Experimentální centrum nebo Nadmozek na úrovni 4
 • Matematika na úrovni 5
 • Fyzika na úrovni 5

Zpět na začátek