Vojenské budovy

Informace

Vojenské budovy se nacházejí ve vojenské zóny na Váše planety. Zde jsou postaveny a vyvíjeny vojenské budovy.Rozvojem těchto budov mohou hráči zkoumat vědy, budovat a modernizovat plavidla a vytvořit nebo se připojit k alianci.


Vojenské budovy Konfederaci, Tertethi, Noxů

Loděnice

Každá planeta může mít jen jednu loděnici. Zvyšování úrovně loděnice zkracuje čas na výstavbu každé lodě i obranné jednotky o 5 % a zároveň dovojule budovat silnější lodě.

Laboratoř, Experimentální laboratoř, Nadmozek

Zde můžete provest výzkumů věd a stavět silnějších lodi a obrany.

Požadavky

  • laboratoře, Experimentální laboratoře, Mutační kokón na úrovni 1

Letiště, Hvězdná brána, Letový úl

Zde si můžete vylepšovat lodi.

Vláda, Koordinační palác, Hlavní planetární úl

Této politické budovy jsou potřebování pro vytvářet a řídit alianci a týmové planety.

Banka

Banka je velkou finanční institucí, jejímž účelem je přinášet svému vlastníku zisk. První cestou výhody vlastnictví takové banky je možnost půjčkou zdrojů na úvěr.

Banka vám může poskytnout půjčku 100 jednotek zdrojů pro každý celkový bod, který máte. Banka má účinnost založenou na bankovních úrovních. Úrovní 1 začíná na 50 % a postupně se tato hodnota zdvihá až na 100 % na úrovni 10 (viz: tabulka hodnot banky). Své půjčky si každý musí pečlivě hlídat. Pokud nenastává včasná likvidita úvěru dlužníkem, může být tento převzat jiným hráčem a dlužník přijde o své body.

Příklad:

Hráč vlastní celkem 250 zdrojových bodů a banku o úrovni 1. Výše maximálního úvěru se pak počítá takto: 250 * 100 * 50% (Celkové body * 100 * účinnosti) = 12 500 250 x 100 : 50 = 12500.

If the Bank was at level 10, its effectiveness would have been 100% and the maximum of Resources would have been 25 000.

Budete-li si půjčovat, můžete se rozhodnout, jak naložíte s úvěrem. Buď můžete celý úvěr (např. 100000) dát na pořízení jediné komodity a nebo máte možnost rozdělit úvěr třeba mezi tři typy zdrojů v podílech dle vlastního uvážení.

Každá půjčka - tedy i zde, si žádá určité záruky při splácení zapůjčených prostředků. Za každých 1000 půjčených jednotek jednotlivého zdroje je zárukou 1 kredit. Půjčíte-li si tedy 105 000 zdroje (celkové), musíte mít jako záruku 105 kreditů.

Úroky a sankce z úvěrů:

  • Jesliže je úvěr vrácen do 7 dnů, je úročen 10% jsou-li všechny kredity zpět!
  • Jesliže je úvěr vrácen od 8 do 14 dnů, úrok bude činit 20% jsou-li všechny kredity zpět!
  • Jesliže je úvěr vrácen od 15 do 21 dnů, úrok bude činit 30% jsou-li všechny kredity zpět!
  • Jesliže je úvěr vrácen od 22 do 28 dnů, úrok bude činit 40% jsou-li všechny kredity zpět!
  • Nebude-li úvěr vrácen do 28 dní, bude účetní statut planety, na kterou byl úvěr sjednán resetován a vše propadne bance.

Každý hráč může vzít jeden úvěr na jednu planetu, bez možností vracet zapůjčené prostředky z jiné planety.

Zpět na začátek