Στρατιωτικά Κτίρια

Πληροφορίες

Τα στρατιωτικά κτίρια εντοπίζονται στη Στρατιωτική ζώνη του πλανήτη. Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μονάδων, την αναβάθμιση πλοίων, επιστημονικές έρευνες και διαχείριση της συμμαχίας σου.


Στρατιωτικά κτίρια για Confederation, Terteths, Noxis

Ναυπηγείο

Κάθε πλανήτης μπορεί να διαθέτει μόνο ένα ναυπηγείο. Αναβαθμίζοντας το κτίριο,μειώνει το χρόνο κατασκευής όλων των πλοίων και μονάδων άμυνας κατά 5% ανά επίπεδο και επιτρέπει την ανάπτυξη των πιο ισχυρών.

Εργαστήριο, Πειραματικό εργαστήριο, Overmind

Εδώ μπορείς να κάνεις επιστημονικές έρευνες και να κατασκευάσεις ισχυρότερα πλοία και άμυνες.

Απαιτήσεις

  • Εργοστάσιο, Χώρος κατασκευών, Κουκούλι μετάλλαξης να είναι στο επίπεδο 1

Starport, Stargate, Space channel

Σε αυτό το κτίριο μπορείς να αναβαθμίσεις τα πλοία σου.

Government, Regulator palace, Hive

Αυτό το πολιτικό κτίριο απαιτείται για τη διοίκηση και διαχείριση της συμμαχίας σου και του Ομαδικού Πλανήτη.

Τράπεζα

Η Τράπεζα είναι ένα μεγάλο οικονομικό ίδρυμα με μοναδικό σκοπό της να παράγει κέρδος. Κατά τη διαδικασία να γίνει πλουσιότερη,η Τράπεζα μπορεί να είναι χρήσιμη και σε σένα επίσης,δίνοντάς σου ένα δάνειο πόρων. Αυτό γίνεται βάζοντας ενέχυρο Μονάδες.

Η Τράπεζα θα συμφωνήσει να σου δώσει ένα δάνειο 100 πόρων για κάθε Συνολικό πόντο που έχεις. Η τράπεζα έχει μια αποτελεσματικότητα βασισμένη στο επίπεδο Τράπεζας,ξεκινώντας στο 50% στο επίπεδο 1 και ανεβαίνει μέχρι το 100% στο επίπεδο 10 (βλέπε τον παρακάτω πίνακα). Να έχεις κατά νου πως η αποτελεσματικότητα της Τράπεζας υπολογίζεται επίσης αφού καθοριστούν οι ανώτεροι επιτρεπόμενοι πόροι που θα δανειστούν. Όταν εισπράττεται ένα δάνειο, δεν μπορεί να εκδοθεί άλλο μέχρι να αποπληρωθεί το προηγούμενο.

Για παράδειγμα:

Ένας παίχτης έχει 250 Συνολικούς πόντους και την Τράπεζα στο επίπεδο 1. Οι ανώτατοι επιτρεπόμενοι πόροι υπολογίζονται ως εξής: 250 * 100 * 50% (Συνολικοί πόντοι * 100 * αποτελεσματικότητα) = 12 500

Εάν η Τράπεζα ήταν στο επίπεδο 10, η αποτελεσματικότητά της θα ήταν στο 100% και οι ανώτατοι πόροι θα ήταν 25 000.

Όταν δανείζεσαι μπορείς να αποφασίσεις πώς θα μοιράσεις το ανώτατο επιτρεπόμενο προς δανεισμό, μεταξύ των ειδών των πόρων. Με άλλα λόγια ,όταν επιτρέπονται 100 000 πόροι -μπορείς να δανειστείς 100 000 ενός μόνο είδους πόρου ή να μοιράσεις τα 100 000 μεταξύ 3 ειδών πόρων όπως επιθυμείς.

Αυτό το δάνειο,φυσικά,απαιτεί να βάλεις ενέχυρο Μονάδες ως εγγύηση πως θα επιστρέψεις τους πόρους. Για κάθε 1000 πόρους που δανείζονται,απαιτείται 1 Μονάδα ως εγγύηση. Για ένα δάνειο 105 000 πόρων (σύνολο), χρειάζονται 105 Μονάδες.

Υπάρχει επιτόκιο (πόροι) σε κάθε δάνειο:

  • Εάν το δάνειο επιστραφεί σε 7 ημέρες, το επιτόκιο είναι 10% και επιστρέφονται όλες οι μονάδες!
  • Εάν το δάνειο επιστραφεί σε 8 με 14 ημέρες, το επιτόκιο είναι 20% και επιστρέφονται όλες οι μονάδες!
  • Εάν το δάνειο επιστραφεί σε 15 με 21 ημέρες, το επιτόκιο είναι 30% και επιστρέφονται όλες οι μονάδες!
  • Εάν το δάνειο επιστραφεί σε 22 με 28 ημέρες, το επιτόκιο είναι 40% και επιστρέφονται όλες οι μονάδες!
  • Εάν το δάνειο δεν επιστραφεί σε 28 ημέρες, το στάτους του πλανήτη επανέρχεται (που σημαίνει πως ένα νέο δάνειο μπορεί να ληφθεί από εκεί) και καμία μονάδα δεν επιστρέφεται (καταναλώνονται όλες από την Τράπεζα)!

Επίσης ένας παίχτης μπορεί να πάρει μέχρι ένα δάνειο για κάθε πλανήτη, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα επιστροφής του απευθείας από άλλο πλανήτη.

Επιστροφή στην Κορυφή