Μεταφορά πλοίων

Πληροφορίες

Η Μεταφορά πλοίων αποτελεί η μετεγκατάσταση των πλοίων από έναν από τους πλανήτες ενός παίκτη σε άλλο ή στον πλανήτη συμμαχίας. Σε αυτό το είδος της πτήσης πλοία μπορούν να φορτωθούν με πόρους που θα μεταφερθούν στο πλανητη προορισμό.

Η εισερχόμενη πτήση Τοποθέτηση στον πλανήτη συμμαχίας σημειώνεται με μπλε χρώμα στην οθόνη στόλους.

Περιορισμοί:

  • Αυτός στολος μπορούν να σταλθεί μόνο σε πλανήτες που ανήκει στον παίκτη που έχει την αποστολή ή για τον πλανήτη συμμαχίας (πλοία που σταθμεύουν στο πλανήτη ομάδας δεν μπορεί να σταθμεύουν σε άλλο πλανήτη).
  • Ο Πλανήτης προορισμού πρέπει να έχει αρκετό ελεύθερο Πληθυσμό ,για την πτήση που πρέπει να σταλθεί.
  • Εάν οι πόροι που αποστέλλεται με την πτήση δε χωρούν στις αποθήκες, χάνεται το πλεόνασμα πόρων.

Επιστροφή στην Κορυφή