Επίθεση

Πληροφορίες

Η επίθεση είναι ο καλύτερος δρόμος για τη συλλογή πόρων από ότι από τα εισοδήματα των ορυχείων σας και για να επιβραδύνετε την εξέλιξη των εχθρών σας. Η πτήση Επίθεσης οδηγεί σε μάχη. Μπορείς να κάνεις επίθεση σε ένα πλανήτη 10 φορές την ημέρα. Η ιδέα πίσω από μία επίθεση είναι να καταστρέψεις τον στόλο του εχθρού, να κλέψεις τους πόρους του, να καταστρέψεις τα επίπεδα των κτιρίων ή ακόμη και να καταστρέψεις ολόκληρο τον Πλανήτη.

Μία εισερχόμενη Επίθεση σημειώνεται με κόκκινο στην οθόνη των Στόλων.

Περιορισμοί {#συντελεστής επίθεσης}

 • Απαιτούμενος συντελεστής επίθεσης: Μπορείς να επιτεθείς σε παίχτες αν οι Συνολικοί πόντοι τους ή οι πόντοι Πόρων τους είναι μεταξύ των μισών ή διπλάσιων των δικών σου Συνολικών πόντων ή πόντων Πόρων, αντίστοιχα.

  Για παράδειγμα: αν έχεις 10 000 Συνολικούς πόντους και 20 000 πόντους Πόρων μπορείς να επιτεθείς έναν παίχτη αν οι Συνολικοί πόντοι του είναι μεταξύ 5 000 και 10 000 ή οι πόντοι Πόρων του είναι μεταξύ 10 000 και 40 000, ικανοποιώντας ένα από αυτά είναι αρκετό (αυτή η απαίτηση δεν επηρεάζει τις επιθέσεις Συμμαχίας);

 • Σημείωσε πως αν έχεις Αστέρια Θανάτου / Τιτάνες / Τη Βασίλισσα Nox στην επίθεση ο απαιτούμενος συντελεστής είναι σχετικός με τους πόντους Πόρων όχι με τους Συνολικούς πόντους;

 • Παίχτες που δεν έχουν τουλάχιστον 300 Συνολικούς πόντους δεν μπορούν να δεχτούν επίθεση;
 • Παίχτες που δεν έχουν τουλάχιστον 300 Συνολικούς πόντους επιτρέπεται να επιτεθούν σε άλλους παίχτες (με όλους τους περιορισμούς να ισχύουν);
 • Παίχτες σε κατάσταση προστασίας, Διακοπές και τιμωρία δεν μπορούν να δεχτούν επίθεση;
 • Όταν είσαι σε κατάσταση Προστασίας μπορείς να επιτεθείς μόνο σε ανενεργούς παίχτες;
 • Όλοι οι ανενεργοί παίχτες μπορούν να δεχτούν επίθεση άσχετα από το συντελεστή επίθεσης.
 • Μία πτήση επίθεσης δεν μπορεί αν περιέχει μόνο κατασκοπευτικά πλοία;
 • Μπορείς να στείλεις πτήσεις επίθεσης (ανεξάρτητα από το αν φτάνουν στο στόχο ή αν επιστρέψουν) σε ένα μόνο εχθρικό Πλανήτη μέχρι και 10 φορές την ημέρα;
 • Θα πρέπει να έχεις αρκετά καύσιμα στον αρχικό Πλανήτη της επίθεσης ώστε να εφοδιάσεις τα πλοία σου. Αν μία επίθεση ξεκινήσει δυναμικά, αυτή η ποσότητα καυσίμου χάνεται ανεξάρτητα από το αν η επίθεση βρει το στόχο της ή όχι.

Σημείωση: Οι χρήστες των Τερτέθων και των Νόξων μπορούν να κλέψουν μέχρι 50% (1/2) σε μια επιτυχή μάχη, αλλά οι παίκτες της Συμμαχίας μπορούν να κλέψουν μέχρι 66,6% (2/3)!

Επιστροφή στην Κορυφή