Επισκόπηση Άμυνας

Πληροφορίες

Οι Άμυνες είναι πολεμικές μονάδες, αλλά είναι πολύ διαφορετικές από τα πλοία. Η κύρια διαφορά είναι ότι ενώ τα πλοία στέλλονται σε πτήσεις στο ανοιχτό διάστημα, οι μονάδες άμυνας παραμένουν πάντα στον πλανήτη που προστατεύουν και δεν μπορούν να φύγουν.Οι μονάδες άμυνας έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που καθορίζουν πόσο ισχυρές, προσαρμοστικές, κλπ, είναι.

  • Μερικά είδη άμυνας έχουν απαιτήσεις η οποίες πρέπει εκπληρωθούν για να χτίσετε με ασφάλεια τη μονάδα άμυνας. Απαιτήσεις όπως το επίπεδο του ναυπηγείου (το ναυπηγείο πρέπει να είναι τουλάχιστον στο επίπεδο 1 για να μπορέσουν να κατασκευαστούν οι μονάδες άμυνας) ή το ερευνημένο επίπεδο μιας συγκεκριμένης επιστήμης(ων).
  • Η μονάδες άμυνας απαιτούν επίσης ένα ορισμένο αριθμό οικονομικών πόρων για να κατασκευαστούν, όπως επίσης απαιτούν άλλον ένα είδος πόρων - διαθέσιμο πληθυσμό.

Λεπτομερείς πληροφορίες

  • Αν ο παίκτης διακόψει την κατασκευή της μονάδας άμυνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα λάβει πίσω το 40% με και 60% των πόρων, που απαιτούνται για τη διαδικασία αυτή, πίσω.
  • Κάθε μονάδα διαθέτει ένα αμυντικό όπλο, το οποίο είναι ένας από τους τρεις τύπους:Λέιζερ, Ιόντων ή Πλάσμα.
  • Υπάρχουν επίσης μονάδες άμυνας με πάνω από ένα όπλο.
  • Κάθε μονάδα άμυνας διαθέτει θωράκιση, ή οποία είναι μία από τα τρία είδη: Ελαφριά, Μεσαία ή Βαριά.
  • Κάθε 1000 πληθυσμός της μονάδας άμυνάς σου μειώνει την πιθανότητα καταστροφής του πλανήτη σου κατά 1%.
  • Κάθε 2500 population της μονάδας άμυνάς σου μειώνει τους Demolishing πόντους κατά 100.

Υπολογισμός χρόνου κατασκευής

Ο χρόνος κατασκευής για κάθε μονάδα υπολογίζεται ως εξής:

time_to_build = base_time_to_build*(1 - shipyard_level*5%)*(1 - terteths_facility_level*8%)

Όπου: base_time_to_build είναι ο χρόνος Κατασκευής για κάθε μονάδα που φαίνεται στις σελίδες Πληροφορίες.

Επιστροφή στην Κορυφή