Prezentare apărare

Informații

Apărarea sunt unități de luptă foarte diferite de nave. Navele sunt trimise în zboruri în spațiul liber, iar unitățile de apărare rămân mereu pe planeta pe care o apără și nu o pot părăsi. Unitățile de apărare au anumite caractersitici care determină cât de puternice, rezistente, etc. sunt ele.

  • Unele tipuri de unități de apărare au cerințe care trebuie îndeplinite înainte de a fi dezvoltate (de exemplu nivelul șantierului naval care trebuie să fie la nivelul 1, cel puțin ca să poată fi construită o unitate de apărare) sau anumite științe trebuie să fie cercetate la un anumit nivel.
  • Unitățile de apărare mai necesită resurse economice să fie construite, dar și alte resurse, ca de exemplu populație liberă, să fie disponibile.

Informații detaliate

  • Dacă jucătorul anulează construcție de unitate de apărare în progres, va primi înapoi între 40% și 60% de la resurse.
  • Fiecare unitate de apărare are armă, de unul dintre aceste trei tipuri: Laser, Ion sau Plasmă.
  • Mai sunt și unități de apărare pentru mai mult de o armă.
  • Fiecare unitate de apărare are armură, care este una dintre aceste trei tipuri: ușoară, medie sau grea.
  • Fiecare 1000 de populție a apărării tale reduce șansele pentru distrugerea planetei tale cu 1%.
  • Fiecare 2500 de populție a apărării reduce punctele de demolare cu 100.

Calculare timp de construcție

Timpul de construcție pentru fiecare unitate se calculează în următorul fel:

timp_pentru_construcție = timpul_de bază_pentru_construcție*(1 - nivelul șantierului*5%)*(1 - nivel_facilitate_terteții*8%)

Unde: timpul_de bază_pentru_construcție este cel specificat în paginile informative ale fiecărei unități.

Înapoi sus