Защитни установки - Общ преглед

Информация

Защитата са бойни единици, но те са различни от корабите. Главната разлика ече докато корабите са изпратени на Полети в открито пространство, защитните единицивинаги остават на Планетата, която защитават; те немогат да я напуснат. Защитните единици имат определени характеристики,които определят колко са силни, устойчиви и т.н. са те.

  • Някои видове защита имат изисквания, които трябва да бъдат изпълнениза да може защитната единица да бъде построена. Изисквания като нивото на Корабостроителница (Корабостроителницата трябва бъде поне на 1-во ниво, за да може защитните единици да бъдат построени) или проучените нива на определена наука(и).
  • Защитните единици също изискват определено количество ресурси за да бъдат построени, те изискват икономически ресурси, но те също изискват друг ресурс да бъде на разположение – свободна Популация.

Подробна информация

  • Ако играчът прекъсне построяване на защитна единица, която е в прогрестой ще получи от 40% до 60% обратноот ресурсите нужни за процеса.
  • Всяка защитна единица има оръжие, което е едно от трите вида: Лазер, Йон или Плазма.
  • Има защитни единици с повече от едно оръжие.
  • Всяка защитна единица има броня, която е една от трите вида: Лека, Средна или Тежка.
  • Всеки 1000 популация на вашите защити намаля шанса за разрушаване на вашата планета с 1%.
  • Всеки 2500 популация на вашите защити намаля точките за разрушаване на сгради с 100.

Време за строеж

Времето за строеж на всяка единица се определя така:

време_за_строеж = базово_време_за_строеж * (1 - ниво_на_корабостроителница * 5%) * (1 - ниво_на_фабрика_за_тертети * 8%)

Където: базово_време_за_строеж е времето показвано в информационната страница на всяка единица в играта.

Нагоре