Корабни умения

Информация

Всеки кораб има уникално умение, което може да бъде приложено в битка. Уменията могат да бъдат пасивни и активни и всяко едно от тях работи по различен начин и дава различен резултат. Уменията не се придобиват, те са неразделна част от кораба.

Всички умения, които придават бонуса съм към приятелска група кораби могат да бъдат приложени на всички приятелски групи кораби освен тези, които осигуряват бонуса. Това означава, че ако дадена група кораби има "Бонус живот" то живота на всички кораби ще бъде повишен освен на Пазителя / Щит бота / Абсорбатора (корабите, които имат това умение).

Пасивни умения

Бонуса (процента) на пасивното умение зависи само от броя кораби с това умение участващи в битката.

Бонус живот

Бонус: Увеличава живота на приятелските кораби в битка.

Това умение увеличава живота на всички приятелски кораби.

 • Всеки кораб дава различен бонус от умението си в зависимост от своята раса.
  • Пазител - 0.030% за кораб
  • Щит бот - 0.040% per ship
  • Абсорбатор - 0.016% per ship
 • Максималният живот от 15% може да постигнете с 500 Пазителя, 375 Щит бота или 938 Абсорбатора.
 • Кораби притежаващи това умение: Пазител / Щит бот / Абсорбатор

Подсилена броня

Бонус: Увеличава бронята на приятелските кораби в битка.

Това умение увеличава бронята на всички приятелски кораби.

 • Всеки кораб дава различен бонус от умението си в зависимост от своята раса.
  • Боен кораб - 0.040% за кораб
  • Звездна Армада - 0.025% за кораб
  • Призрак - 0.019% за кораб
 • Максималният процент на увеличение е 32% и може да бъде постигнат с 800 Бойни кораба, 1280 Звездни Армади или 1684 Призрака.
 • Кораби притежаващи това умение: Боен кораб / Звездна Армада / Призрак

Детонация

Бонус: Позволява разрушаването на вражески сгради.

Всички кораби притежаващи това умение имат точки за разрушение, които допринасят за шанс за разрушаване на нива на сгради.

 • Всеки кораб има различен брой точки за разрушение спрямо своето ниво на подобрение.
  • Звезда на Смъртта - 10 точки за разрушение при ниво 1; 100 точки за разрушение при ниво 10.
  • Титан - 9 точки за разрушение при ниво 1; 90 точки за разрушение при ниво 10.
  • Нокс Царица - 5.5 точки за разрушение при ниво 1; 55 точки за разрушение при ниво 10.
 • Всеки 2500 популация от защити (установки) намаля точките за разрушение с 100.
 • Кораби притежаващи това умение: Звезда на Смъртта / Титан / Нокс Царица

Шансове за разрушаване базирани на точките за разрушение

Точки за разрушение Ефект
0-19 точки Няма шанс за разрушаване на ниво на сгради
20-100 точки 20% шанс за разрушаване на 1 ниво на 1 сграда
101-200 точки 40% шанс за разрушаване на 1 ниво на 1 сграда
201-400 точки 60% шанс за разрушаване на 1 ниво на 1 сграда
401-550 точки 50% шанс за разрушаване на 1 ниво на 2 сгради
551-700 точки 70% шанс за разрушаване на 1 ниво на 2 сгради
701-850 точки 50% шанс за разрушаване на 1 ниво на 3 сгради
851-1000 точки 60% шанс за разрушаване на 1 ниво на 5 сгради
над 1000 точки 33% шанс за разрушаване на 1 ниво на всички сгради

Имайте предвид, че шансовете се смятат за всяка сграда по отделно.

Разрушаване на планети

Бонус: Позволява разрушаването на планети

Това умение дава шанс за разрушаването на цяла вражеска планета. Дали Планетата ще бъде разрушена или не се пресмята в края на битката без значение от резултата и (Победа, Загуба или Равенство).

 • Имайте предвид, че ако играча има само една Планета тя не може да бъде разрушена.
 • Ако играч има повече от една планета и Главната му планета е разрушена втората колонизирана планета става нова Главна планета.
 • Всеки кораб има различн шанс за разрушаване в зависимост от нивото и расата му.
  • ЗНС - 0.3% на ниво 1; 3% на ниво 10.
  • Титан - 0.25% на ниво 1; 2.5% на ниво 10.
  • Нокс Царица - 0.15% на ниво 1; 1.5% на ниво 10.
 • Максиламния шанс за разрушаване на планета е 30% (35% ако атакуващият има Адмиралското умение "Разрушител").
 • За всяка ЗНС/Титан/Нокс Царица, които дефендъра има в своята флота шанса намаля по същият начин както расте за Атакъра.
 • Всеки 1000 популация в защита намаля шанса за разрушаване на планетатата с 1%.
 • Кораби притежаващи това умение: Звезда на Смъртта / Титан / Нокс Царица

Активни умения

All active skills have chance to work. This chance depends of the amount of ships that posses the skill.

Игнор Армор

Бонус: Прескача бронята на вражеските единици

Прилага се на приятелска група от кораби, осигурявайки им възможност да ударят врага си през бронята им.

 • Всеки кораб дава 0.025% към умението.
 • Максимум шанс от 50% може да бъде постигнат с 2000 кораба.
 • Кораби притежаващи това умение: Скаут/Изтребител/Нокс Дарт

Опостушение

Бонус: Осигурява допълнителен шанс за Кричен удар.

Прилага се на приятелска група от кораби, увеличавайки тяхната атака от 2 до 2.5 пъти (не се натрупва с Критичен удар).

 • Това умение работи самостоятелно от умението на Вайпъра и науката за Критичен удар.
 • Всеки кораб дава различен бонус от умението си в зависимост от своята раса.
  • Кръстосвач - 0.030% за кораб
  • Interceptor - 0.022% за кораб
  • Nemesis - 0.009% за кораб
 • Максималния шанс от 30% може да бъде постигнат с 1000 Кръстосвача, 1365 Прихващача или 3333 Немезиса.
 • Кораби притежаващи това умение: Кръстосвач / Прихващач / Немезис

Съживяване

Бонус: Съживява разрушени кораби по време на битка.

Шанс да съживи част от изгубените приятелски кораби през текущия боен рунд.

 • Всеки кораб дава 0.14% към шанса на умението да сработи.
 • Всеки кораб осигурява 0.08% бонус на умението.
 • Максимума от 70% шанс и 40% съживени единици може да бъде постигнато с 500 Унищожителя.
 • Кораби притежаващи това умение: Унищожител

*Мега сила**

Бонус: Увеличава атаката на приятелските кораби в битка

Прилага се на приятелска група от кораби, увеличавайки силата на тяхната атака. Има шанс умението да сработи.

 • Всеки кораб дава 0.08% към шанса на умението да сработи.
 • Всеки кораб осигурява 0.09% бонус на умението.
 • Максимума от 70% шанс и 80% бонус атака може да бъде постигнато с 890 Голиата.
 • Кораби притежаващи това умение: Голиат

Замразяване

Бонус: Замразява вражеска група от кораби в битка.

Прилага се на вражеска група от кораби, намаляйки тяхната атака до нула.

 • Всеки кораб осигурява 0.04% шанс на умението да сработи.
 • Максималния шанс от 20% може да бъде постигнат с 500 Стършела.
 • Кораби притежаващи това умение: Стършел

Артилерия

Бонус: Увеличава атаката на приятелските кораби срещу вражеските защити

Прилага се на приятелска група от кораби, осигурявайки им бонус атака срещу защитни единици.

 • Всеки кораб дава различен бонус от умението си в зависимост от своята раса.
  • Бомбандировач - 0.10% за кораб
  • Бомбър бот- 0.09% за кораб
  • Спор Бомбър - 0.09% за кораб
 • Максималния шанс от 70% може да бъде постигнат с 700 Бомбъра, 890 Бомбър бота или 890 Спор Бомбъра.
 • Кораби притежаващи това умение: Бомбандировач / Бомбър бот / Спор Бомбър

Нагоре