Показатели на Адмирала

Информация

Развиването на показателите на вашият Адмирал ще ви донесе допълнителни предимства при Добива на реурс, Добива на енергия, Скоростта на вашите кораби, Атаката на вашите кораби, Живота на вашите кораби. Може да увеличите нивото на вашите показатели само с Минерали. Всяко ниво предоставя допълнителни 0.1 % към споменатите по-горе предимства освен Добива на Енергия - при него на ниво се увеличава с 0.3%.

Максималното ниво за всеки показател е 40. Максималният процент е 4% (12% при Добива на Енергия).

Добив на ресурс

С повишаването на този показател вие увеличавате Добива си на ресурс за всички ваши планети. Всяко ниво предоставя допълнителните 0.1% към вашият добив - максимално 4% на последното 40то ниво.

Добив на Енергия

Повишаването на този показател ще ви осигури допълнителна енергия за всички ваши планети. Влиза в сила моментално след повишаването му. Всяко ниво предоставя допълнителните 0.3% към вашият добив на Енергия - максимално 12% на 40то ниво.

Скорост на корабите

Ще увеличите скоростта на вашите кораби повишавайки този показател. Всяко ниво предоставя допълнителните 0.1% към скоростта на вашите кораби - максимално 4% на последното 40то ниво.

Атака на корабите

Повишаването на този показател ще увеличи атаката на вашите Кораби. Всяко ниво предоставя допълнителните 0.1% към атаката на вашите кораби - максимално 4% на последното 40то ниво.

Живот на корабите

Повишаването на този показател ще увеличи живота на вашите Кораби. Всяко ниво предоставя допълнителните 0.1% към живота на вашите кораби - максимално 4% на последното 40то ниво.

Таблица с подобренията

  • % колона - показва процентното нарастване на Добива на ресурс, Скоростта, Атаката и Живота на вашите кораби
  • %E колона - показва процентното нарастване на Добива на Енергия
Ниво Цена в Минерали % %E Ниво Цена в Минерали % %E
1 50 0.10% 0.30% 21 42000 2.10% 6.30%
2 70 0.20% 0.60% 22 59000 2.20% 6.60%
3 100 0.30% 0.90% 23 82000 2.30% 6.90%
4 140 0.40% 1.20% 24 115000 2.40% 7.20%
5 190 0.50% 1.50% 25 161000 2.50% 7.50%
6 270 0.60% 1.80% 26 225000 2.60% 7.80%
7 380 0.70% 2.10% 27 310000 2.70% 8.10%
8 530 0.80% 2.40% 28 440000 2.80% 8.40%
9 740 0.90% 2.70% 29 620000 2.90% 8.70%
10 1030 1.00% 3.00% 30 860000 3.00% 9.00%
11 1450 1.10% 3.30% 31 1210000 3.10% 9.30%
12 2020 1.20% 3.60% 32 1690000 3.20% 9.60%
13 2800 1.30% 3.90% 33 2370000 3.30% 9.90%
14 4000 1.40% 4.20% 34 3320000 3.40% 10.20%
15 5600 1.50% 4.50% 35 4650000 3.50% 10.50%
16 7800 1.60% 4.80% 36 6510000 3.60% 10.80%
17 10900 1.70% 5.10% 37 9110000 3.70% 11.10%
18 15200 1.80% 5.40% 38 12760000 3.80% 11.40%
19 21300 1.90% 5.70% 39 17860000 3.90% 11.70%
20 30000 2.00% 6.00% 40 25000000 4.00% 12.00%

Нагоре