Допълнителни науки

Пробивна атака

Това проучване е отговорно за развитието на всякакви видове оръжейни системи и за подобрението на тяхната ефикасност на бойното поле. Развитието на тази наука е необходимо за да могат корабите ви да правят повече щети във всяка битка.

Всяко ниво на науката увеличава с 5% атаката на всички кораби (общо:50%).

Максимално ниво: 10

Изисквания

 • Лаборатория / Експериментален център / Свръх разум на ниво 20
 • Лазерни оръжия на ниво 10
 • Йонни оръжия на ниво 7
 • Плазмени оръжия на ниво 5

Чевръста защита

След като проучите защитни науки вие ще можете да научите последната наука в тази насока – Чевръста защита.

Всяко ниво на науката ви дава 5% към живота на вашите кораби. (общо: 50%).

Максимално ниво: 10

Изисквания

 • Лаборатория / Експериментален център / Свръх разум на ниво 20
 • Корабни брони на ниво 10
 • Тежни брони на ниво 5

Кричен удар

Тази наука позволява на корабите ви да нанасят повече щети на бойното поле. Когато битката е в началото си този допълнителен удар може да ви донесе победата.

Критичният удар нанася щети от х2 до 2.5 спрямо нормалният. Всяко ниво от 1 до 8 добавя 1%, а всяко ниво от 9 до 10 добавя 2% към него. Общо 12%.

Максимално ниво: 10

Изисквания

 • Лаборатория / Експериментален център / Свръх разум на ниво 20
 • Лазерни оръжия на ниво 7
 • Йонни оръжия на ниво 7
 • Плазмени оръжия на ниво 7

Нагоре