Отборна планета

Информация

Обявяването на Отборна планета става чрез превръщането на една от планетите на лидера на съюза в отборна. Отборната планета е стъпка към постигане на Главната цел.

Отборна планета може да бъде обявена само от Лидера, след като първо са изпълнени следните изисквания и условия:

  • Трябва да има поне 9 съюзника – по трима от раса (включително лидера);
  • Лидерът трябва да има поне две планети (не може единствената планета на играч да бъде обявена за отборна);
  • Лидерът трябва да има Парламент / Регулаторен палат / Кошер на 10-то ниво на една от планетите си (независимо коя);
  • Лидерът може да обяви която и да е от планетите си за отборна с изключение на първата си, която се счита главна.
  • Първите пет играчи в класацията трябва да са достигнали общо 5000000 общи точки (расата и съюза им нямат значение).

Когато лидерът обяви планета за отборна, тя е вече не само негова, но и на съюза. Всички сгради и единици на тази планета се губят.

Веднъж обявена отборна планета отменя изискването за 5 000 000 общи точки, дори и да се стигне до период, в който това условие не е покрито - останалите играчи, ще могат да пуснат своите ОП.

Нагоре