Планета - Общ преглед

Информация

Планетата е мястото, където се случват всички процеси: развитие на сгради, строеж на кораби и ъпгрейди, проучване на науки, всички са независими от други играчи.

Редактиране на планета

Всяка планета може да бъде персонализирана от бутона "Редактиране на планета" в менюто Планета където може да изберете една от трите опции:

  • Промяна на името на планетата;
  • Промяна на координатите на планетата;
  • Промяна на картинката на планетата;

Планетите могат да бъдат разрушавани след битка, в която Атакуващия има кораби, които притежават умението Унищожаване на планети.

Меню с активни процеси

Всяка планета има три Зони: Ресурсна зона; Индустриална зона; Военна зона.

В прегледа на планетата, когато играч отвори някоя от трите зони има меню показващо оставащото време до завършване на процеса в шест категории(както се вижда от ляво на дясно):

  • Строителните процеси в Ресурсната зона;
  • Строителните процеси в Индустриалната зона;
  • Строителните процеси във Военната зона;
  • Проучване на науки;
  • Строеж на кораби;
  • Ъпгреид на кораби.

Позиция на Планетата и добив на енергия

Позицията на планетата в Системата оказва влиание на основния добив на Енергия от сателитите.

Координати Енергия Координати Енергия
X:X:1 45 X:X:13 55
X:X:2 45 X:X:14 45
X:X:3 55 X:X:15 45
X:X:4 55 X:X:16 65
X:X:5 55 X:X:17 65
X:X:6 45 X:X:18 45
X:X:7 45 X:X:19 45
X:X:8 65 X:X:20 55
X:X:9 65 X:X:21 55
X:X:10 45 X:X:22 55
X:X:11 45 X:X:23 45
X:X:12 55 X:X:24 45

Моля имайте предвид, че тези стойности са валидни при добив на Слънчева енергия 100%.

Нагоре