Подкрепа на Слънце

Информация

Подкрепа на слънце е флота изпратена да подкрепи едно Слънце, до което е изпратена атака от Отборна планета Играчите ще искат да изпратят подкрепа на Слънцето за да може да забавят противниците си от това да съберат Кристали.

Ограничения:

 • Атакуващите немогат да видят, ако има подкрепа или няма, докато стигнат Слънцето;
 • Играчите могат да подкрепят Слънца, само ако са Атакувани;
 • Всички играчи могат да изпращат подкрепа, но само тези които са +/- 5 Системиразстояние от атакуваното Слънце виждат атаката в своето меню Полети;
 • Играчи които са част от атакуващия Съюз или имат Алианс с атакуващия съюз немогат да подкрепат Атакуваното Слънце;
 • Всяка подкрепа може да остане на координатите на Слънцето за максимум 24 часа след като битката е станала или е била върната;
 • Ако атакуващият съюз спре своята Атака, всички подкрепи ще насрочени за връщане след 24 часа. Подкрепящите могат да върнат своите кораби по всяко време след това, като натиснат "Върни полета”. Подкрепящата флота ще се върне за същото време, за което е пътувала Слънцето;
 • Подкрепящите немогат да върнат тяхната подкрепа на Слънце, когато са останали по-малко от 10 часа до идването на атаката над Слънце;
 • Всеки подкрепящ флот за да бъде изпратен трябва да има минимум 20 000 Популация;
 • Популацията на всички подкрепящи флоти неможе да превишава 226 008;
 • Всички изпратени подкрепи се събират в една Флота за Битката;
 • Кораби, които не са боини немогат да бъдат изпратени на подкрепа (Транспортираши кораби, колонизиращи кораби, рециклиращи кораби, шпионски сонди);
 • Нивата на ъпгреиди на корабите и нивата на науките, от които Подкрепящите получават бонусиса средното на всички Подкрепящи независимо от популацията на подкрепящите (Закръглящата мярка е .5, тоест, ако някоя наука е изчислена на 10.4 ще бъде 10; ако е изчислено на 10.5 ще бъде 11);
 • Ако подкрепящ изгуби цялата си флота в битката ще получи обратно до 50% от нея;
 • Подкрепящите получават (x3) Бойни точки от Биткатаи тези бойни точки се разпределят между всички подкрепящи взависимост Популацията от кораби, която са изпратили.
 • Ако има Командирски кораб в подкрепящата флота, този с най-високо ниво прилага умението си.
 • Адмирала с най-високо ниво на Сила прилага своите показатели и умения.

Нагоре