Полети - Общ преглед

Информация

Полетите са едно от наи-важните неща в играта, тъй като позволява на играчите да се намесят. Полетите са група от кораби, които напускат родната Планетаза да пътуват до друга Планета, Слънцеили Астероидза изпълнение на специална задача. Всички полетитрябва да имат поне един кораб в тяхза да може Полета да съществува. Всички полети освенза Космическа разходка и Атака към Слънце могат да бъдат мотивирани.

Има дванадесет вида полети, които могат да бъдат изпратени от лична Планета:

 • Транспорт – Кораби изпратени да транспортиратикономически ресурс (Метал, Минерали, Газ) илиСкрапдо другапланета на същия играчили Скрап (само) до планета на друг играч;
 • Шпионаж – Шпионски корабиизпратенидо Планетата на друг играчза да съберат информация;
 • Атака – Кораби изпратени до планетата на друг играч за да унищожат неговата флота, откраднат ресурс, унищожат нива на сгради или дори да унищожат цялата Планета.
 • Стациониране – Кораби изпратени до друга планетаили Отборната Планета те остават на дестинацията,когато пристигнат и те не се връщат;
 • Колонизиране - Колонизиращ корабизпратен до поле, където няма Планета, за да създадат нова;
 • Рециклиране – Рециклиращи корабиизпратени до поле, къдетоима Скрапза да бъде събрана;
 • Пиратски – Пиратски корабиизпратени до планетата на друг играч, за да откраднат икономическиресурс или Скрап;
 • Астроплоатация – Изпращане на рециклиращи корабиизпратени до Астероид за да съберат Газ или Скрап;
 • Подрека на Слънце – Кораби изпратени да защитятСлънце, атакувано от Отборна планета, за спечелването на Кристали;
 • Космическа разходка –Кораби изпратенина безмислено пътуване, за да могат да се измъкнат от Планетата .
 • Шпионаж на Ренегат - Шпионски кораби избратени до Ренегат за да получат информация.
 • Атака на Ренегат - Кораби изпратени в атака на Ренегат за получаването на Точки за подобрения.

Също така има специфични полети, които могат да бъдат изпратени само от Отборна планета:

 • Отборна Атака - кроаби изпратени до друга Отборна планета с цел кражба на ресурс, унищожаване на нива на сгради, унищожаване на кораби и защити;
 • Отборно Пиратстване - пиратски кораби изпратени до друга Отборна планета с цел кражбата на Икономически ресурси и Скрап;
 • Атака на Слънце - кораби изпратени до Слънце с цел придобиване на Кристал

Характеристики на полетите

Полетитеимат следнитехарактеристики (те всички се определят от играчаиинформацията, коятовъвеждат, когато изпращат полета:

 • Цел – това са координатите,където са изпратени корабите ; Всички полети освенКосмическа разходкаимат цел;
 • Мисия – това се определя от вида на Полета; различните Полети имат различна мисия;
 • Времетраене на полета – това е количеството време нужно да достигнат тяхната цел; при изпращане полет на същите координати,като тези на флота полетното време е винаги 20 минути независимо от скоростта на корабите и Науките, които увеличават скоростта на корабите; максималното времетраене на полета Космическа разходкае 11 часа 59 минути (в една посока);
 • Гориво – Всички полети имат нужда от гориво за корабите; Нужното количество гориво е базирано наразстоянието, което трябва да се пропатува (освен за Космическа разходка, където консумацията на гориво е винаги 100 газ)
 • Кораби – това е количеството и видовете корабиизпратени на полет;
 • Количество полети – Има лимит на количеството полети, които могат да летят едновременно, лимитазависи от нивото на Компютърни системи; виж по-долу;
 • Завръщане – Всички полетисе връщат автоматично след като стигнат своята цели изпълнят своята мисия (освен Шпионажи, те винаги трябва да бъдат върнати ръчноиполет Стациониране, който изобщо не се връща). Всеки полет може да бъде върнатпреди да стигне своята дестинация, ако това бъде направено полета не достига дестинацията си и не извършва своята мисия .


 • Меню ''Полети''ви дава пълна информацияза последните ви полети. Също така може да го използвате за да започнете нова мисия.
 • Таблицата с полети предоставя информация за вашите полети.
 • Вие можете да видитеначалните координати, координатите на целта, времето на пристигане, времето на връщане, вида на мисията.
 • Ако натиснетена линка с вида на полета на един от полетите, които са изпратени вие ще видите попъп с информация за броя и вида на изпратените кораби.
 • Ако натиснетена линка с вида на полетана полет изпратен срещу вас вие можете да видите количеството и вида на изпратените кораби, но само, ако имате проучено 10-то ниво Шпионаж.

Лимит на полетите изпратени едновременно

Има лимит на количеството полети,които са в прогрес едновременно. Лимита зависиот нивотоКомпютърни системи. На ниво 0вие можете да изпращате само един полет.С всяко допълнително ниволимита на полети изпратени по едно и също време се увеличава с 1.5.

Това означава, че на ниво 6 вие ще имате 1+6*1.5= 10 полета, но на ниво 7 вие ще имате 1+7*1.5= 11.5 => 11 полета.

Имайте предвид, че Шпионските полети, които са в прогрес(Шпионския корабвсъщност лети до или отПланета) се броятпо отношение на по-горе показания лимит.

Шпионските полети, в които шпионския кораб е на противникова Планета чакаики да бъде взет докладса обвързани с друг лимит свързан с компютърни системи. Количеството такива полети, които могат да бъдат активирани едновременное равно на:

(НКС + 1) * 1.5 * 4

Където НКС е Нивото на Компютърни Системи.

Нагоре