Слънца

Информация

Слънцето е разположено в центъра на всяка Система и е главният източник на Енергия за планетите в Системата. Освен това помага на играчите с главната цел, защото Слънцето е източника на Кристалите, които всеки Съюз трябва да събере, за да построи Обелиските и след това ВГП.

Всяко слънце се "ражда" в началото на всеки рунд, когато галактиката е създадена и притежава следните характеристики:

 1. Координати - те зависят от Галактиката и Системата, в която е разположено Слънцето. Координатите на Слънцето се състоят от 3 числа (както всеки останал обект в Системата): първият номер показва номера на Галактиката, вторият - показва номера на Системата и третият номер винаги е 0 (защотот Слънцето е разположено в центъра на Системата).

  Пример: Ако координатите на слънцето са "2:13:0" - това означава, че това Слънце е разположено в 13-та Система и в 2-ра Галактика на Вселената.

 2. Дни - те отброяват времето, което остава на Слънцето да достигне 0 дни и определят размера на енергия, която Слънцето произвежда. В началото на всеки рунд, всяко Слънце е с различен брой дни взависимост от типа на Вселената. Всеки игрови ден отнема един ден от живота на Слънцето и всяка битка с него - намалява дните му с 10.

  Когато Слънцето остане с 0 дни, то не дава Кристал (количеството на дните, когато атаката е изпратена). Когато 50% от Слънцата достигнат 0 дни, всички Слънца във Вселената се рестартират - тоест техните дни и енергия стават същите, както в началото на рунда.

  • В Класическа Вселна, Слънцето стартира с 225 до 355 дни;
  • В Спийд Вселена, Слънцето стартира с 60 до 100 дни;
  • В Ултра Спийд Вселена, Слънцето стартира с 50 до 70 дни.
 3. Енергия - показва количеството енергия (в проценти), която Слънцето произвежда.

Количеството на произведената Енергия пада постепенно и процентите са дадени ориентировачно. За да видите количеството Енергия, което едно Слънце произвежда просто го посчете с курсора си.

Независимо от скоростта на Вселената, минимума енергия, която Слънцето може да дава е 25%.

Битки със Слънца

Освен факта, че Слънцето е източник на енергия, също така е и източник на Кристали, които всеки Съюз трябва да събере, за да построи ВГП. Кристалите могат да бъдат взети от Съюза след като "Атаката по слънце" изпратена от Отборната планета е минала успешно. Когато атакуват Слънцето, то придобива ощe няколко характеристики, които зависят от това дали слънцето е "подкрепено" или не. Слънцето притежава живот, атака и проучвания, но те са активират само, когато слънцето бъде атакувано:

 • Живот - демиджа(вредата), която Слънцето може да издържи преди да бъде победено;
 • Атака - размера на количеството вреда, която Слънцето нанася;
 • Науки - те добавят бонуса към живота и атаката на Слънцето.
--- Без подкрепа С подкрепа
Живот Дни живот * 1 000 000 (Дни живот / Коеф) * 1 000 000
Атака Дни живот * 3 000 (Дни живот / Коеф) * 3 000
Науки няма науки Най-високите нива на науките от всички подкрепящи.

Коефицентът влияещ върху характеристиките на Слънцето по време на битката зависи от популацията на подкрепящатата флота:

Коеф = Популация / 25 112

Коефицентът е минимум 1, тоест не може да бъде по-нисък от 1, независимо от броя на популацията на подкрепящите.

Имайте на предвид и това, Слънцето стреля с Лазери и има лека броня - тоест получава бонуси от науките "Лазери" и "Лека броня".

Когато атаката по Слънцето е успешна и то е победено има 75% шанс атакуващия Съюз да получи Кристал който няма.

 • Не може да изпратите повече от 3 Атаки към едно и също слънце за 24 часа.
 • Ако върнете полет Подкрепа на Слънце всички ваши полети Рециклиране изпратени до това слънце от всички планети ще бъдат върнати.

Нагоре