Słońca

Informacje

Słońce jest centrum każdego układu i jest to też główne źródło Energii dla planet. Ponadto może pomóc graczom w osiągnięciu Celu Gry, ponieważ jest źródłem Kryształów, które każdy Sojusz musi zebrać, aby zbudować Obeliski, a później Główne Wrota Gwiezdne.

Każde Słońce "rodzi" się wraz ze startem rundy gry i stworzeniem galaktyki. Ma następujące cechy:

 1. Współrzędne – zależą one od galaktyki i układu słonecznego. Współrzędne Słońca składają się z trzech numerów (podobnie jak każdego innego obiektu w układzie): pierwsza liczba to numer Galaktyki; drugi numer to numer układu słonecznego, a trzeci jest zawsze równy liczbie 0 (ponieważ Słońce to centrum każdego układu słonecznego).

Na przykład: jeśli współrzędne Słońca to 1:13:0, to znajduje się ono w pierwszej galaktyce i 13 układzie słonecznym danego uniwersum.

 1. Pozostałych dni – to odliczanie czasu do osiągnięcia przez Słońce 0 dni życia, co wpływa na ilość energii jaką produkuje Słońce. Na początku rundy każde Słońce rozpoczyna swoje działanie z różną liczbą dni życia. Zależy ona od typu uniwersum. Każdy dzień gry zabiera 1 dzień z życia Słońca, a bitwa na Słońcu zmniejsza tą liczbę o 10.

Jeśli więcej niż 50% Słońc na danym uniwersum osiągnie 0 dni życia, to wszystkie Słońca na danym uniwersum są restartowane, tj. ich dni i produkowana energią wracają do stanu z początku rundy gry:

 • Na Klasycznym Uniwersum Słońce startuje z od 225 do 355 dniami;
 • Na Szybkim Uniwersum Słońce startuje z od 60 do 100 dniami;
 • Na Ultra-szybkim Uniwersum Słońce startuje z od 50 do 70 dniami.
 1. Energia – pokazuje ilość energii (w procentach), jaką Słońce produkuje. Aby zobaczyć ilość energii produkowanej przez Słońce, najedź kursorem myszy na Słońce w oknie układu słonecznego.

  Bez względu na szybkość Uniwersum, minimalna ilość produkowanej energii przez Słońce wynosi 25%.

Bitwy o Słońce

Poza tym, że Słońce jest źródłem energii, to również dzięki bitwie na nim można zdobyć kryształy, które potrzebne są do realizacji Celu Gry - budowy Głównych Wrót Gwiezdnych. Kryształy można zdobyć po udanym ataku na Słońce wysłanych z Planety Team. Podczas ataku na Słońce, nabywa ono kilka właściwości, które zależą od tego czy jest ona wspierane czy nie. Słońce ma swoje życie, atak oraz zbadane nauki, ale są one aktywowane tylko podczas ataku na nie:

 • Życie – ile obrażeń Słońce może przyjąć, zanim zostanie pokonane;
 • Atak – ile obrażeń Słońce zadaje atakującym jednostkom;
 • Nauki – dodaje bonusy do życia i ataku słońca.
--- Bez wsparcia Ze wsparciem
Życie Pozostałe dni * 1 000 000 (Pozostałe dni / współczynnik) * 1 000 000
Atak Pozostałe dni * 3 000 (Pozostałe dni / współczynnik) * 3 000
Nauki Brak badań Najwyższy poziom badań wszystkich wspierających

Wspomniany współczynnik zależy od populacji wspierającej Słońce:

Współczynnik = Populacja_wsparcia / 25112

Współczynnik wynosi minimum 1 i nie może być niższy niż 1 bez względu na populację wsparcia!

Należy pamiętać, że Słońce posiada broń laserową i lekki pancerz, które otrzymują premie odpowiednio od technologii laserowej i lekkiego pancerza.

Kiedy atak na Słońce zakończy się sukcesem (wygrana atakujących) i zostanie ono pokonane, atakujący Sojusz otrzymuje Kryształ, którego wcześniej nie miał.

 • Nie możesz wystać więcej niż 3 ataków na Słońce na jedno Słońce w ciągu 24 godzin.
 • Jeśli cofniesz recyklery wysłane na Słońce, to wszystkie loty recyklerów wysłane na to Słońce z inny planet zostaną cofnięte.

Wróć na górę