Dodatkowe zasoby

Populacja

Populacja to jednostka reprezentująca jak dużo miejsce każdy statek oraz obrona zajmuje w Hangarach/Kryptach/Gniazdach lęgowych. Te trzy budynki służą do parkowania oraz utrzymania statków i obrony. Każda jednostka wymaga innej ilości wolnej populacji. Maksymalna populacja jednostek na zwykłej planecie (nie Team) wynosi 25112.

Na każdej planecie hangary dzielone są na część dla statków oraz część dla obrony. Jeśli planeta może pomieścić maksymalnie 100 populacji, to oznacza tylko tyle, że można mieć 100 populacji w statkach oraz 100 populacji w obronie ("obie" populacje są niezależne). Zwykle w oknie planety w górnym prawym rogu wyświetlany jest wskaźnik ukazujący ile populacji zajmują statki. Jeśli chcesz sprawdzić wykorzystanie populacji dla obrony, to należy odwiedzić menu obrony w Stoczni.

Blokada planety przez populację

Jeśli na planecie nie ma wystarczającej ilości populacji, to mamy tak zwaną "nadpopulację". Dostęp do takiej planety jest blokowany i należy najpierw zniszczyć niektóre jednostki, aby zredukować ilość wymaganej populacji.

Ozon

Ozon ma dwie funkcje: jeśli ilość Ozonu spadanie, to zwiększa się ilość produkowanej Energii na planecie; jeśli poziom Ozonu spadnie zbyt nisko, to planeta zostanie zablokowana.

  • Każda planeta na starcie ma 15000 jednostek Ozonu, który codziennie spada. Każdy poziom dowolnego budynku redukuje poziom Ozonu o 10 jednostek na dzień.

Ozon nie ma żadnego wpływu na Planetę Team.

Bonus do produkowanej energii

Obniżony poziom Ozonu daje bonus do produkowanej Energii, gdyż przez brak Ozonu, więcej światła dociera do planety.

Ten bonus nie ma wpływu na energię produkowaną przez Elektrownię Nuklearną/Uranowy Bot/Pochłaniacz Uranu.

Oto tabela zależności pomiędzy poziomem Ozonu i produkowaną Energią:

Ozon Bonus
15 000 - 10 001 0%
10 000 - 7 001 10%
7 000 - 5 001 25%
5 000 - 3 501 40%
3 500 - 2 501 55%
2 500 - 1 501 70%
1 500 - 751 85%
750 - 0 100%

Blokada planety przez bak Ozonu.

Niski poziom Ozonu zwiększa ilość produkowane Energii, ale jeśli poziom spadnie poniżej 100 jednostek, to planeta zostanie zablokowana do czasu rozwiązanie tego problemu.

Wróć na górę