Επιπλέον Πόροι

Πληθυσμός

Ο Πληθυσμός είναι μια μονάδα που αντιπροσωπεύει το χώρο που κάθε πλοίο και μονάδα άμυνας καταλαμβάνει στα υπόστεγα/ καταφύγια / φωλιές ,τα οποία χρησιμοποιούνται για τη στάθμευση και τη διατήρηση πλοίων και μονάδων της άμυνας. Κάθε τύπος μονάδας πλοίου και άμυνας απαιτεί ένα ορισμένο ποσό πληθυσμού, ορισμένες απαιτούν περισσότερο από άλλες. Ο μέγιστος Πληθυσμός σε έναν κανονικό (όχι συμμαχίας) πλανήτη είναι 25,112.

Σε κάθε πλανήτη τα υπόστεγα μοιράζονται μεταξύ πλοίων και άμυνας. Αν ο πλανήτης σας έχει 100 στο σύνολο του πληθυσμού,αυτό σημαίνει ότι τα υπόστεγα μπορούν να κρατήσουν τα πλοία που απαιτούν 100 Πληθυσμό και τις μονάδες της άμυνας που απαιτούν 100 Πληθυσμό. Συνήθως στις οθόνες πλανήτη πάνω δεξιά υπάρχει ένας δείκτης που εμφανίζει το χρησιμοποιημένο και το σύνολο πληθυσμού, το οποίο είναι για τα πλοία. Για να δείτε το ποσό του πληθυσμού για τις μονάδες της άμυνας,πηγαίνετε στο μενού άμυνα στο Ναυπηγείο

Κλείδωμα Πλανήτη για τον Πληθυσμό

Εάν δεν υπάρχει αρκετός πληθυσμός ο πλανήτης είναι γεμίζει και δεν μπορεί να είναι προσβάσιμος μέχρι να διαγραφούν οι επιπλέον μονάδες.

Όζον

Το όζον έχει δύο λειτουργίες, αν το ποσό του όζοντος σε έναν πλανήτη μειώνεται αυτό αυξάνει την παραγωγή Ενέργειας σε εκείνο τον πλανήτη, αλλά αν το ύψος του φθάσει σε επίπεδα τα οποία είναι εξαιρετικά χαμηλά,τότε ο ολόκληρος πλανήτης θα κλειδωθεί.

  • Κάθε πλανήτης έχει στην αρχή 15,000 πόντους του όζοντος που μειώνονται καθημερινά. Κάθε επίπεδο του κάθε κτιρίου μειώνει το όζον κατά 10 μονάδες ημερησίως.

Σημειώστε ότι το όζον δεν επηρεάζει έναν πλανήτη συμμαχίας με κανένα τρόπο.

Μπόνους Παραγωγής Ενέργειας

Η έλλειψη του όζοντος δίνει ένα μπόνους για την παραγωγή ενέργειας, διότι με λιγότερο όζον, περισσότερο φως του ήλιου φτάνει στον πλανήτη.

Σημειώστε ότι αυτό το μπόνους δεν ισχύει για την ενέργεια που παράγεται από Πυρηνοκίνητος Σταθμός / Ρομπότ Ουρανίου / Απορροφητής ουρανίου.

Εδώ είναι ένας πίνακας που εμφανίζει τα επίπεδα του όζοντος και το αντίστοιχο μπόνους Ενέργειας:

Όζον Μπόνους
15 000 - 10 001 0%
10 000 - 7 001 10%
7 000 - 5 001 25%
5 000 - 3 501 40%
3 500 - 2 501 55%
2 500 - 1 501 70%
1 500 - 751 85%
750 - 0 100%

Κλείδωμα Πλανήτη για το Όζον

Χαμηλά επίπεδα Όζοντος αυξάνουν τον αριθμό της παραγόμενης Ενέργειας, αν το όζον πέσει κάτω από 100 ο πλανήτης δεν θα είναι προσβάσιμος μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.

Επιστροφή στην Κορυφή