Επισκόπηση Συμμαχίας

Πληροφορίες

Οι συμμαχίες είναι ομάδες από παίκτες που εργάζονται από κοινού για να επιτύχουν Νίκη.

 • Κάθε παίκτης μπορεί να δημιουργήσει μια Συμμαχία, εφόσον δεν είναι ήδη μέλος κάποιας άλλης.
 • Για να δημιουργήσει μια Συμμαχία ένας παίκτης πρέπει να έχει Βουλή / Ανάκτορο / Κυψέλη σε έναν από τους πλανήτες του.
 • Όταν κάποιος δημιουργεί μια Συμμαχία γίνεται αμέσως ο ηγέτης της.
 • Ο καθένας μπορεί να ενταχθεί σε μια Συμμαχία, εφόσον δεν είναι μέλος σε κάποια άλλη και έχει Βουλή / Ανάκτορο / Κυψέλη σε έναν από τους πλανήτες του. -Κάθε μέλος μιας Συμμαχίας μπορεί να αποχωρήσει, όταν το θελήσει, ακόμα και ο αρχηγός, ο οποίος αφήνει την αρχηγεία σε έναν απόγονο.
 • Τα μέλη μπορούν να διαγραφούν από τη Συμμαχία. Αφού ένας παίκτης εκδιώκεται από μια Συμμαχία, θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 5 ημέρες πριν να μπορέσει να υποβάλει αίτηση συμμετοχής ή να δημιουργήσει μια νέα συμμαχία.
 • Οι Συμμαχίες μπορούν να ορίσουν Τακτικές μεταξύ τους.

Όριο Μελών

Υπάρχει ένα όριο μελών βασισμένο στο επίπεδο Βουλής / Ανακτόρου / Κυψέλης του αρχηγού.

Επίπεδο Μέλη Επίπεδο Μέλη
1 3 6 18
2 6 7 21
3 9 8 24
4 12 9 27
5 15 10 30

Τακτικές Συμμαχίας

Οι Τακτικές αναδεικνύουν τη συνολική συμπεριφορά μίας Συμμαχίας προς μία άλλη Συμμαχία. Υπάρχουν τρεις Τακτικές : Στρατιωτική Συμμαχία, Συμφωνία μη-επίθεσης (NAP) και Πόλεμος.

Στρατιωτική Συμμαχία

 • Η Στρατιωτική Συμμαχία έχει αποτέλεσμα όταν γίνει αποδεκτή;
 • Αυτή η Τακτική μπορεί να ακυρωθεί με την έγκριση και των δύο πλευρών;
 • Αυτή η Τακτική μπορεί να αποσυρθεί μετά από τουλάχιστον 168 ώρες αφού τεθεί σε ισχύ;
 • Αυτή η Τακτική μπορεί να αντικαταστήσει κάποια άλλη ενεργή Τακτική;
 • Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η Τακτική, τα μέλη και των δύο πλευρών δεν μπορούν να προβούν σε εχθροπραξίες μεταξύ τους;
 • Δεν υπάρχει όριο των Στρατιωτικών Συμμαχιών που μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Συμφωνία Μη-επίθεσης (NAP)

 • Όταν είναι ενεργή τα μέλη της Συμμαχίας που έχουν δηλώσει συμμετοχή, δεν μπορούν να επιτεθούν σε μέλη της Συμμαχίας που έχουν επίσης δηλώσει συμμετοχή. Μέλη της ληφθείσας Συμμαχίας ΜΠΟΡΟΥΝ να επιτεθούν σε μέλη της Συμμαχίας που δήλωσαν συμμετοχή σε αυτή(εκτός και αν έχουν οι ίδιοι μία τακτική NAP για τη Συμμαχία που κάνει την "δήλωση");
 • Αυτή η Τακτική λειτουργεί όταν δηλωθεί;
 • Αυτή η Τακτική μπορεί να αποσυρθεί μόνο από τη Συμμαχία που τη δήλωσε;
 • Η τακτική NAP μπορεί να αποσυρθεί μετά από 72 ώρες από τη δήλωσή της; vΑυτή η τακτική δεν μπορεί να αντικαταστήσει κάποια άλλη ενεργή τακτική;
 • Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των NAP που μπορεί να δηλώσει μια Συμμαχία.

Πόλεμος

 • Αυτή η τακτική λειτουργεί 12 ώρες μετά τη δήλωσή της;
 • Αυτή η τακτική μπορεί να αποσυρθεί από τη Συμμαχία που τη δήλωσε;
 • Αυτή η τακτική μπορεί να αποσυρθεί τουλάχιστον 168 ώρες μετά τη λειτουργία της και κατά τη διάρκεια της 12ωρης περιόδου αναμονής πριν τεθεί σε λειτουργία;
 • Αυτή η τακτική δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια ήδη ενεργή τακτική;
 • Κάθε Συμμαχία μπορεί να έχει μέχρι τρεις ταυτόχρονους Πολέμους που θα έχουν δηλωθεί. Κάθε Συμμαχία μπορεί να έχει ένα απεριόριστο αριθμό ταυτόχρονων πολέμων, οι οποίοι έχουν δηλωθεί;
 • Όταν ένας Πόλεμος είναι ενεργός μεταξύ δύο Συμμαχιών, οι πτήσεις μεταξύ των Πλανητών που ανήκουν σε μέλη των αντίπαλων Συμμαχιών μπορούν να υποκινηθούν μέχρι 70% (μέχρι 50% χωρίς πολιτική Πολέμου).

Επίπεδα Συμμαχίας

Μόλις μία συμμαχία δημιουργήσει τον Ομαδικό πλανήτη της ξεκινά να κερδίζει εμπειρία από κάποιες ενέργειες μελών. Το επίπεδο Συμμαχίας είναι μία ένδειξη για τη δύναμη της Συμμαχίας. Όταν τα μέλη συμμαχίας συνεισφέρουν για την εξέλιξη του Ομαδικού πλανήτη αυξάνεται το επίπεδο συμμαχίας σύμφωνα με τους κερδισμένους πόντους συμμαχίας.

Για κάθε ανεβασμένο επίπεδο η συμμαχία θα κερδίζει 1 πόντο Ικανότητας.

Επίπεδο Πόντοι Συμμαχίας Επίπεδο Πόντοι Συμμαχίας Επίπεδο Πόντοι Συμμαχίας
1 5000 10 20750 19 36500
2 6750 11 22500 20 38250
3 8500 12 24250 21 40000
4 10250 13 26000 22 41750
5 12000 14 27750 23 43500
6 13750 15 29500 24 45250
7 15500 16 31250 25 47000
8 17250 17 33000
9 19000 18 34750

Πόντοι Συμμαχίας

Μετά τη δημιουργία ενός Ομαδικού πλανήτη κάθε συμμαχία ξεκινά να κερδίζει ένα συγκεκριμένο αριθμό πόντων συμμαχίας για τις δραστηριότητες των μελών της συμμαχίας του:

 • Κάθε 10 000 μεταφερόμενοι πόροι στον Ομαδικό πλανήτη θα παρέχουν 1 πόντο Συμμαχίας.
 • Κάθε 1 000 κερδισμένοι πόντοι μάχης για τη Συμμαχία θα παρέχουν 1 πόντο Συμμαχίας.
 • Κάθε 10 τοποθετημένοι πληθυσμοί στον Ομαδικό πλανήτη θα παρέχουν 1 πόντο Συμμαχίας.

Επιστροφή στην Κορυφή