Prehľad Aliancie

Informácia

Aliancie sú skupiny hráčov, ktorí spolupracujú na dosiahnutí víťazstva.

  • Každý hráč môže založit alianciu, ak už do nejakej nepatrí.
  • Na vytvorenie aliancie hráč musí mať Vládu/Regulačný palác/Hniezdo na jednej z jeho planét.
  • Ak nejaký hráč vytvorí alianciu, automaticky sa stáva jej vodcom.
  • Každý hráč sa môže sať členom aliancie, ak už do nejakej nepatrí a má Vládu/Regulačný palác/Hniezdo na jednej z jeho planét.
  • Každý člen aliancie ju môže opustiť, ak chce, okrem vodcu, ktorý najprv musí menovať nového voodcu.
  • Členovia môžu byť vylúčený z aliancie. Po opustení aliancie, alebo po vylúčení musí hráč počkať 5 dní pred tým ako sa môže stať členom v inej aliancii, alebo kým založí vlastnú alianciu.
  • Aliancie môžu medzi sebou uzatvárať politiky.

Obmedzenia členov

Je obmedzenie členov, ktoré závisí od úrovni Vlády/Regulačného paláca/Hniezda vodcu.

Úroveň Členovia Úroveň Členovia
1 3 6 18
2 6 7 21
3 9 8 24
4 12 9 27
5 15 10 30

Späť na vrchol