Predplatenia

Informácia

Predplatené služby trvajú niekoľko hodín alebo niekoľko dní.Ich bonus je aktívny počas vybranej doby. Je niekoľko typov predplatení:

 • Špecializácie
 • Galaktické Zaistenie
 • Spotreby

Viac informácií o kždom type najdete tu.

Špecializácie

Špecializácie sú voľby v hre ktoré vám pomôžu pri vývine planét vmnohých smeroch. Každá špecializácia stojí 50 kreditov alebo 9 hviezd aje aktívna po dobu 7 dní. Ak obnovíte špecializáciu pred jej vypršením-dostanete 1 extra deň za tú istú cenu.

![][pozor]Nie všetky špecializácie ktoré sú aktivované uplatňujú svoje bonusy na všetky vaše planéty.

 • Špecializácie vôbec nepôsobia na tímovej planéte
 • Špecializácie nemôžete zrušiť

Galaktické Zaistenie

Každá noc sa stanú Náhodné udalosti 3% všetkých hráčov.Náhodné udalosti môžu byť pozitívne a negatívne.

V prípade,že nechcete byť subjektom Náhodných udalostí,môžete získať Galaktické Zaistenie. Zaistenie je pre všetky planéty hráča.Zaistenie stojí kredity.

Pozitívne náhodné udalosti

Ak dostanete pozítivnu náhodnú udalosť,táto udalosť môže:

 • zvýšiť úroveň vylepšenia vašich lodí
 • zvýšiť produkciu ekonomických zdrojov
 • zabiť všetkých špiónov na vašej planéte
 • dať vám 10 dni účet Prémium
 • pridať 1 000 Ozónu k vašej hlavnej planéte

Negatívne náhodne udalosti

Negatívne náhodne udalosti nie sú veľmi dobré,pretože môžu:

 • znížiť úroveň vylepšenia jednej z vašich lodí
 • zobrať niektoré z vašich ekonomických zdrojov
 • znížiť úroveň budovy
 • zrušiť aktívne budovanie alebo vylepšenie

Ak si zaplatíte galaktické poistenie predtým, ako vyprší to predošlé, tak doba poistenia predĺži odobu ktorú ste si zakúpili.

Spotreby

Spotreby sú možnosti v hre,ktoré vám pomôžu ľahko zničiť Odpadlíkov. Každá Spotreba stojí 15 kreditov a trvá 6 hodín. Ich môžete obnoviť pred ich vypršením.Spotreby môžete používať iba proti Odpadlíkom.

Pamätajte si,že aktivované Spotreby aplikujú svoje bonusy na všetkých vašich planétach.

 • Spotreby neovplyvnia Tímovu planétu.

 • Spotreby nemôžete zrušiť.

Späť na vrchol