Okamžité

Informácia

Okamžité služby umožňujú Vám získať ich bonusy hneď. Majú obmedzenie použitia a ich môžete aktivovať za kredity. Je niekoľko typov okamžitých služieb:

 • Kupovanie surovín
 • Okamžité budovanie
 • Okamžitý výskum
 • Kupovanie Ozónu
 • Ochrana
 • Dovolenka

Kupovanie surovín

Hráči majú možnosť nákupu ďalšie ekonomické surovín, za ktoré sa platí Kreditmi alebo Hviezdami. Táto možnosť sa dá použiť iba 1-krát počas 24 hodín, pre každú planétu. To znamená, že táto možnosť sa dá nezávisle od planét, použiť na každej znich, Suroviny, ktoré je možné zakúpiť, sa rovnajú 10-násobku hodinovej produkcie danej planéty. Táto možnosť stojí 45 kreditov alebo 8 hviezd.

Nezabúdajte, že ak kúpite suroviny, ale nemáte pre ne dostatok priestoru na ich uskladnenie, suroviny nad limit budú stratené.

Okamžité budovanie

Hráči majú možnosť okamžite dokončiť proces stavby budovy. Táto možnosť sa platí kreditmi. Hráči môžu túto možnosť používať 2-krát počas 24 hodín (3-krát,akjeaktivovanýPremiumúčet,4-krát,pokiaľ Platinum účet je aktivovaný), na každej planéte. Cena tejto možnosti závisí na dĺžke stavebného procesu. Za každú hodinu stavby stojí táto možnosť o15 kreditov viac.

Túto možnosť môžete používať až vtedy, ak sa stavba už začala.

Okamžitý výskum

Hráči majú možnosť okamžite dokončovať výskumy vied. Táto možnosť sa platí kreditmi. Dá sa použiť raz za 72 hodín. Cena tejto možnosti závisí na dĺžke trvania výskumu. Za každú hodinu sa cena zvyšuje o15 kreditov.

Túto možnosť je možné použiť iba na výskumy, ktoré sa už začali.

Táto možnosť neplatí pre vedu .

Kupovanie Ozónu

Keďže je Ozón pre každú planétu, zhľadiska ekológie, veľmi dôležitý, hráč môže mať sozónovou vrstvou veľa problémov. Preto existuje možnosť kúpy ozónu, ktorý je okamžite po kúpena danú planétu pripočítaný.Ozón sakupuje za kredity. Táto možnosťsa dá použiťlen raz za 48 hodín, na každú planétu.

Všetky hodnoty ozónu nad maximum sú stratené.

Ochrana

Režim ochrany je prémiová možnosť ktorá umožňuje každému útočiť, posielať Pirátsky let alebo špehovať toho hráča ktorý ju aktivoval. Hráč je stále schopný používať svoj účet ako normálne ale svýnimkou že môže útočiť a špehovať len hráčov ktorí niesu aktívny. Všetky ostatné lety na hráčovu planétu atímovú planétu sú aktívne. Ochrana trvá 72 hodín. Po vypršaní musí hráč čakať najmenej 48 hodín aby mohol aktivovať ďalšiu ochranu ( bez ohľadu nato či uplynulý režim je obyčajná ochrana alebo platinová ochrana).

 • Tento režim vás neochráni pred letmi, ktoré sú už na ceste v momente, keď ho aktivujete. Ochráni vás len vtedy, keď sú lety odštartované po jeho aktivonaní.

 • Ochrana sa dá aktivovať len raz za mesiac ( v tomto prípade je to kalendárny mesiac- napr. od 1 do 31 januára) ale mate ešte doplnkovú možnosť aktivovať platinovú ochranu ak potrebujete viacej času na obnovenie alebo sformovanie flotily. Hráč môže aktivovať toľko režimov ochrany koľko chce počas kola hry

Prvá aktivácia ochrany je zadarmo každá nasledujúca stoji o50 kreditov viacej ako predošlá, po siedmu. Keď sa začne počítať nové kolo hry aktivácia začína od nuly.

Dovolenka

Dovolenkový režim je pre hráčov, ktorí z jedného alebo z druhého dôvodu nebudú schopný viest svoj účet. Aktivovanie dovolenkového režimu úplne zablokuje účet. Žiadne zdroje niesu získané, žiadne budovy, lode, obrany niesu postavené, hráč nemôže posielať žiadne lety ani žiadne sa nedajú hráčovi poslať.

 • Ochráni len pred letmi ktoré boli vyslané len po aktivácii režimu.

 • Režim trvá 20 dní pokým ho hráč manuálne nezastaví. Ak chce hráč zastaviť režim prvých 24 hodín po aktivácii musí zaplatiť 100 kreditov.

 • Keď bol dovolenkový režim zastavený alebo skončil, hráč musí vždy počkať aspoň 48 hodín po kým môže znova spustiť tento režim (bez ohľadu nato či je to obyčajný dovolenkový režim alebo platinum dovolenka).

 • Každý hráč môže aktivovať tento režim 3x za mesiac, okrem aktivovania platinovej dovolenky (v tomto prípade ked je mesiac kalentárny napr.od 1do 31 januára).

Ak sa hráč neprihlási počas 14 dni dovolenkového režimu všetky zdroje ktoré majú hodnotu nad 500000 budú redukované na 500000.

Späť na vrchol