Odmeny kola

Informácia

Aké sú odmeny kola?

Každé kolo v Nemexius končí úspešným dokončením SSG jednej aliancie. Členovia tejto aliancie zaslúžia odmeny.Samozrejme sú tu nejaké obmedzenia a požiadavky, ktoré je nutné dodržiavať, ak hráči chcú odmenu dostať:

  • Odmena je počítaná maximálne pre 20 hráčov. Ak má aliancia viac ako 20 hráčov, tak by si mali odmenu rozdeliť.

Napríklad: Ak má aliancia 25 členov a odmena je 300 kreditov pre každého člena, rozdelenie sa počíta nasledujúcim spôsobom:

20 x 300 = 6000 / 25 = 240 kreditov pre každého. Takže ve výsledku každý člen získá 240 kreditov.

  • Ak účet bol zablokovaný do konca kola,nedostane odmenu.
  • Ak hraž je nový člen aliancie (menej ako 7 dní),nedostane odmenu.
  • Ak člen opustí alianciu počas budovania SSG,nedostane odmenu.
  • Ak člen má menej ako 15 000 zdrojových bodov alebo reštartoval svoj účet,nedostane odmenu.

* Ak členovia aliancie porusia pravidlá hry (má niekoľko účtov,použil cheating atd) existuje možnosť,aby svoje odmeny nedostali. Odmena členov však zostane rovnaká. Takže ak je tu 25 členov a dvoma z nich majú zablokované účty, iní členovia dostanú po 240 kreditov.

Ak chcete získať odmenu ako časť víťaznej aliancie, musíte:

  1. Mať aspoň 15 000 zdrojových bodov.
  2. Byť v tejto aliancii aspoň 7 dní,než začne stavba SSG.
  3. Byť v tejto aliancii pri dokončení SSG.
  4. Váš účet nemusí byť počas stavby alebo po dokončení zablokovaný.

Odmeny prvých troch hráčov:

Prví 3 hráči v hodnotení podľa celkového počtu bodov môžu taktiež dostať odmenu. Spolu s odmenou v podobe kreditov dostanú špeciálny certifikát Nemexie, ktorý je označený sériovým číslom pre všetky vesmíry v Nemexii. Takže ak niekto získa Certifikát so sériovým číslom 160, znamená to, že je 160tý hráč Nemexie (všetkých verzií)

Certifikáť vyzerá takto:

Späť na vrchol