Pirátstvo

Informácia

Pirátstvo je výborný spôsob ako získať suroviny pre vašu planétu a súčasne zbaviť planétu nepriateľa jej surovín. Pirátstvo sa vykonáva iba pirátskymi loďami – Skaut/ Stíhacie lietadlo /Nox darth . K bitke dochádza iba vtedy ak nepriateľ má na planéte pirátske lode v jeho flotile a boj sa uskutoční iba medzi týmto typom lodí. Počítajú sa vylepšenia lodí, redukcie a bonusy štítov. Recyklačné pole sa objavuje ako zvyčajne. Pirátstvom môžete ukradnúť do 1/4 zdrojov na cieľovej planéte. Pirátska flotila sa nezapája do boja s obrannou flotilou alebo obranou.

Prichádzajúci pirátsky útok je zobrazený na obrazovke letov oranžovou farbou.

Obmedzenia

  • Podmienka koeficientu útokov: Môžete posielať lety len na hráčov, ktorí majú pomer medzi polovicou alebo dvojnásobkom vašich celkových bodov. Príklad: Ak máte 10,000 celkových bodov a 20,000 zdrojových bodov, môžete útočiť len na hráčov, ktorí majú 5,000 až 10,000 bodov alebo 10,000 až 40,000 zdrojových bodov, stačí splniť jednu požiadavku (táto požiadavka neobmedzuje Tímové pirátstvo)
  • Hráči, ktorí nemajú viac než 300 Celkových bodov, nemôžu byť napadnutí pirátskym útokom;Hráči,ktorí nemajú 300 Celkových bodov môžu posielať pirátske lety pre ostatných hráčov(všetky obmedzenia platia)
  • Nemôžete posielať Pirátske lety na hráčov v režímu Dovolenka/ Ochrana.

Späť na vrchol