Rady

Informácia

Rad umožňuje hráčom začať ďalšie stavby, výskumy a vylepšenia.

Stavebný rad môže pozostávať z 3 procesov (5 pre Prémiových a 6 pre Platinových užívateľov). Rady sú rovnaké pre všetky zóny. Budovy v jednej zóne sa budujú po jednej, zatiaľ čo v rozdielnych zónach sa budujú paralelne. To znamená, že ak začnete stavbu Bane kovu a Skladu kovu, ich stavba bude prebiehať súčasne, pretože sú umiestnené v rôznych zónach.

Podobne funguje rad aj pre výskumy vied, až po 3 miesta (5 pre Prémiových a 6 pre Platinových užívateľov). Tu sa skúmajú všetky vedy postupne, nezávisiace od toho, aký druh vedy je skúmaný.

Je tu aj rad vylepšení, ktorý ma 3 miesta (5 pre Prémiovýcha6 pre Platinových Prémiových užívateľov). Vylepšenia sa dokončujú postupne po jednom.

Je tu aj rad sstavby jednotiek pre lode a obrany, jeho dĺžka nie je obmedzená.

Keď je zrušený proces v rade, začne sa ďalší, ktorý za ním nasledoval. Keď je zrušený proces, ktorý je potrebné dokončiť, aby mohol nasledovať ďalší, tak ďalší proces sa vôbec nezačne.

Späť na vrchol