Zdrojové budovy

Informácia

Zdrojové budovy sú umiestnené v Zdrojovek zóne planéty.Sú 3 typy zdrojové budovy:

  • Produkujúce ekonomické zdroje (kov,minerály,plyn)
  • Produkujúce vyčerpateľné zdroje (energia)
  • Poskytujúce ďalšie zdroje (obyvateľstvo)

Zdrojové budovy Konfederácie,Tertethov,Noxov

Kovová baňa,Kovový bot,Extraktor kovu

Každá planéta môže mať do 3 budov produkujúce kov.Prvá nemá požiadavka.Na postavenie druhej,prvá musí byť aspoň na úrovni 10.Na postaveníe tretej budovy,prva musí byť na úrovni 15.

Extraktor minerálov,Bot Minerálov,Extraktor minerála

Každá planéta môže mať do 2 budov produkujúce minerály.Prvá nemá požiadavka.Na postavenie druhej,prvá musí byť aspoň na úrovni 10.

Plynová rafinéria,Plynová sonda,Plynový inkubátor

Každá planéta môže mať do 2 budov produkujúce plyn.Prvá nemá požiadavka.Na postavenie druhej,prvá musí byť aspoň na úrovni 10.

Solárne panély,Infračervený transbot,Solárny absorbér

Solárne budovy používajú energiu Slnka na podporovanie budovám na planéte.Príjem energie závisí od veku Slnka a rozsahu Ozónovej vrstvy.

Jadrová továreň,Uránový bot,Uránový absorbér

Tieto budovy produkujú jadrovú energiu,ktorá je používaná pre budovanie na planéte.

**Požiadavky **

  • Solárna budova na úrovni 10
  • Fyzika na úrovni 5
  • Chémia na úrovni 5

Hangári,Bunker,Hniezdá

Poskytujú populáciu.

Požiadavky

  • Továreň,Yard Vybudovaní,Mutačný kokón na úrovni 1

Späť na vrchol