Recyklovateľné suroviny

Informácia

Šrot sú pozostatky lodí, ktoré boli v bitke zničené a je recyklovateľný zdroj.Skladá sa z materiálov, ktoré sa po recyklácii premenia na ekonomické suroviny.

Ako získať šrot

Množstvo šrotu, ktorý sa objaví po bitke sa rovná 25 až 35% životov stratených počas bitky uoboch strán. Šrot ostane na mieste kde sa odohrala bitka, pokiaľ nepreletí okolo asteroid a nepritiahne ho na seba so svojou gravitáciou. Keď je pozberaný hráčom, šrot je premiestnený na jeho planétu. Keď je pritiahnutý asteroidom, ostane na danom asteroide pokým nie je Astroploatovaný alebo nezmizne.

  • Ak je počas boja zničená planéta, Planéta zmizne, ašrotové pole na obrazovke galaxie nie je viditeľné
  • Šrot zasteroidov môže byť pozberaný s Recyklačnou loďou / Tankerom / Recycler Drone a použitím Astroploatačného letu, ak sa na danom asteroide nejaký šrot nachádza.
  • Po recyklovaní šrotu na zdroje a ked je pripravený na vyzdvihnutie,môže v budove ostať najdlhšie 48hodín.Potom je zdroj pripravený na pridanie na planétu kde sa nachádza budova.
  • Šrot sa dá presúvať na iné planéty pomocou Transportného letu.

Späť na vrchol