Prehľad Vied

Informácie

V Nemexii môžete skúmať vedy. Každá veda dáva určitý bonus, bonus sa zvyšuje každou úrovňou výskumu. Navyše veľa lodí, obrán, budov, vylepšení ako aj iných vied je dostupných iba ak sú určité vedy už vyskúmané.

 • Ak hráč zruší výskum počas priebehu, dostane naspäť od 60% do 80% surovín zhodnoty použitej na daný výskum. - Vedy môžu byť vyskúmané na akejkoľvek hráčovej planéte aovplyvňujú všetky hráčove planéty, lode atď.
 • To znamená, že hráč môže skúmať polovicu vied na jednej planéte adruhú polovicu na inej planéte.
 • Nezabudnite na to, že rad výskumov je jeden aten istý na všetkých hráčových planétach, čiže dve vedy nemôžu byť skúmané súčasne, aj keď prebiehajú na dvoch rôznych planétach.

Vedy

Vedy sú rozdelené do 4 kategórii:

 • Základná veda – toto sú najzákladnejšie oblasti vied vo vesmíre Nemexia.
 • Pokročilá veda – toto sú pokročilé vedy, ktoré poskytujú lepšie výhody.
 • Odbornícka veda – toto sú veľmi pokročilé vedy, ktoré významne ovplyvňujú hráča.
 • Konečná veda – toto sú hlavné vedy vNemexii. Poskytujú dôležité bonusy, ktoré v bitkách často znamenajú rozdiel medzi víťazstvom aprehrou. Každý hráč môže vyskúmať iba jednu ztýchto troch.

Tu je zoznam všetkých kategórii apríslušných vied: (kliknite na každú vedu pre viac informácií)

 • Základné vedy;
 • Pokročilé vedy;
 • Odbornícke vedy;
 • Konečné vedy;

Poznámka: Iba jedna z týchto vied môže byť vyskúmaná jedným hráčom.

Späť na vrchol