Vylepšenia lodí

Informácie

Lodné vylepšenia slúžia, na zvýšenie niektorých vlastností lodí.Lode môžu byť vylepšované z Hviezdneho prístavu/Hviezdnej brány/Kozmického kanálu.

  • Každá úroveň vylepšenia stojí určité množstvo zdrojov a body vylepšenia a zlepšuje vlastnosti lode, ktoré sú aktualizované.
  • Pre dopravné lode vylepšenie zvyšuje ich náklad.
  • Pre bojové lode vylepšenie zvyšuje ich Útok a Život.
  • Ak hráč zruší vylepšenie v priebehu budovania dostáva 60% až 80% zdrojov z tohto vylepšenia a všetky investované body vylepšenia naspäť.

Body vylepšenia

Body vylepšenia sú druhý zdroj. Ich môžete používať na vylepšenie lodí.Tieto body môžete získať pomocou útoku na Odpadlíkov a sú použíteľný* zdroj.

*Napríklad:ak získate 2 000 BV a potrebujete 1600 pre vylepšenie vašich lodí - ostanu 400 bodov.Ak štartujete nové vylepšenie s 400 bodov a ho zrušíte - dostanete týchto 400 BV naspäť.

BV sú zdielané pre všetky vaše planéty,t.j. sú pridané k vašému účte.Nemôžete stratiť BV .

  • V závislosti na tom či ste výherca alebo výsledok je rovný dostávate odlišné množstvo bodov vylepšenia. Toto množstvo tiež závisí od flotily,ktorú ste poslal na útok Odpadlíkov.

Pamätajte si,že nedostanete žiadne body vylepšenia,ak prehrajete.

Potrebné body na vylepšenia lodí:


Konfederácia

Loď / Úroveň vylepšenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nákladná loď 100 160 256 410 655 1049 1678 2684 4295 6872
Meganákladná loď 300 480 768 1229 1966 3146 5033 8053 12885 20616
Skaut 10 16 26 41 66 105 168 268 429 687
Krížnik 1400 2240 3584 5734 9175 14680 23488 37581 60130 96207
Ochranca 1200 1920 3072 4915 7864 12583 20133 32212 51540 82463
Bojový krížnik 3000 4800 7680 12288 19661 31457 50332 80531 128849 206158
Ničiteľ 6000 9600 15360 24576 39322 62915 100663 161061 257698 412317
Bombér 4400 7040 11264 18022 28836 46137 73820 118112 188979 302366
Hviezda smrti 140000 224000 358400 573440 917504 1468006 2348810 3758096 6012954 9620727


Tertethi

Loď / Úroveň vylepšenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nájladný bot 100 160 256 410 655 1049 1678 2684 4295 6872
Veľký nákladný bot 301 482 771 1233 1973 3156 5050 8080 12928 20685
Stíhacie lietadlo 10 16 26 41 66 105 168 268 429 687
Interceptor 1400 2240 3584 5734 9175 14680 23488 37581 60130 96207
Štítbot 1400 2240 3584 5734 9175 14680 23488 37581 60130 96207
Vesmírna armáda 2990 4784 7654 12247 19595 31352 50164 80262 128420 205471
Goliath 3920 6272 10035 16056 25690 41104 65767 105227 168363 269380
Bombérbot 4320 6912 11059 17695 28312 45298 72478 115964 185543 296868
Titan 140220 224352 358963 574341 918946 1470313 2352501 3764002 6022403 9635845


Noxi

Loď / Úroveň vylepšenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zásobovateľ 100 160 256 410 655 1049 1678 2684 4295 6872
Megazásobovateľ 304 486 778 1245 1992 3188 5100 8160 13057 20891
Nox Darth 10 16 26 41 66 105 168 268 429 687
Nemesis 980 1568 2509 4014 6423 10276 16442 26307 42091 67345
Absorbér 600 960 1536 2458 3932 6291 10066 16106 25770 41232
Duch 3320 5312 8499 13599 21758 34813 55700 89121 142593 228149
Sršeň 3978 6365 10184 16294 26070 41712 66740 106784 170854 273366
Vrhač spor 4368 6989 11182 17891 28626 45802 73283 117253 187604 300167
Kráľovná Noxov 140160 224256 358810 574095 918553 1469684 2351495 3762391 6019826 9631722

Späť na vrchol