Prehľad obrany

Informácia

Obrana - sú to bojové jednotky, ktoré sú celkom odlišné od lodí. Hlavným rozdielom je, že zatiaľ čo lode sú posielané na lety v otvorenom priestore, obranné jednotky vždy zostávajú na planéte, ktorú chránia anemôžu ju opustiť. Obranné jednotky majú určité vlastnosti, ktoré určujú, aké sú silné, odolný, atď.

  • Niektoré druhy obrany majú požiadavku, ktorá musí byť splnená aby mohla byť jednotka postavená. Sú to ako je úroveň lodenice (lodenice musí byť aspoň na úrovni 1 ) alebo výskum úrovne z niektorých vied.
  • Obranné jednotky tiež vyžadujú určité množstvo zdrojov, ktoré musí byť k dispozícii, aby mohlo byť postavené, ale tiež vyžadujú alternatívny zdroj - voľná populácia.

  • Ak hráč zruší výstavbu obrannej jednotky dostane 40% až 60% zdrojov ztohto procesu napäť.

  • Každá obranná jednotka má zbraň, ktorá je jedným z troch typov: Laserová, Iónová alebo Plazmová.
  • Každá obranná jednotka má pancier, ktorý je jedným z troch typov: Ľahký, Stredný alebo Ťažký .
  • Sú obranné jednotky,ktoré majú víac ako jednu zbraň.
  • Každých 1000 populácie obrany znižuje šancu na zničenie tvojej planéty o 1%.
  • Každých 2500 populácie obrany znižuje demoličné body o 100.

Stavebný čas pre každú jednotku je vypočítany: čas_pre_stavbu = základný_čas_pre_stavbu * (1 - lodenica_level * 5%) * (1 - továreň_tertethov_level * 8%)

Kde: základný_čas_pre_stavbu je Čas stavby na detailovej stránke jednotiek v menu Pomoc.

Späť na vrchol