Slnká

Informácie

Slnko je stredom každého Systému a to je jeho hlavný zdroj Energie pre Planéty v systéme. A navyše, môže pomôcť hráčom dosiahnuť cieľ hry, pretože to je zdrojom Kryštálov, ktoré musí každáaliancia nazbierať, aby mohla postaviť svoj Obelisk a tak postaviť Hlavnú Hviezdnu Bránu.

Každé slnko sa „narodí“ na začiatku každého Herného kola, keď sa vytvoria Galaxie a má nasledovné vlastnosti:

 1. Súradnice – Závisia na galaxii a systéme, v ktorom sa Slnko nachádza. Súradnice pozostávajú z 3 čísel (ako každého iného telesa v Systéme): Prvé číslo označuje číslo galaxie; druhé zobrazuje systém a tretie je vždy 0 (pretože Slnko je stredom systému).

Napríklad: Ak sú súradnice slnka 2:13:0, znamená to, že Slnko sa nachádza v 13. Systéme a 2. Galaxii.

 1. Dni – Odpočítavajú čas, po kým slnko dosiahne svoj posledný deň a zastaví produkciu energie. Na začiatku každej hry slnko začína s rozličným počtom dní, závisiaci od rýchlosti vesmíru. Každý deň hry odpočíta 1 deň zo slnečných dní a každá bitka znižuje dni slnka o 10. Keď slnko dosiahne 0 dní, už viac neposkytuje Kryštál, (počet dní za čas keď je poslaný útok na slnko).

Keď viac ako 50% Sĺnk vo vesmíre dosiahne svoj 0 deň, všetky slnká v takomto vesmíre sa reštartujú a vytvárajú rovnaké množstvo energie ako na začiatku kola:

 • V klasickom vesmíre Slnko začína s 225 až 355 dní;
 • V rýchlom vesmíre Slnko začína so 60 až 100 dní;
 • V ultra rýchlom vesmíre Slnko začína s 50 až 70 dní.
 1. Energia – je zobrazovaná v percentách. Ak chcete vidieť množstvo slnkom produkovanej energie, prejdite po ňom v systéme myšou.

Nezabúdajte, že čím menej dní Slnku zostáva, tým menej percent energie produkuje.

Nezabudnite, že nezáleží na rýchlosti vesmíru a preto je minimálna hodnota energia produkovaná slnkom 25%.

Slnečné bitky

Okrem toho, že slnko je zdrojom energie,to je aj zdrojom Kryštálov, ktoré potrebujú Aliancie na stavbu Hlavnej Hviezdnej Brány. Kryštály sa získavajú úspešným útokom na slnko, odosielaným z Tímovej planéty. Keď je slnko napadnuté, získava určité vlastnosti, ktoré závisia na tom, či je Slnko podporené alebo nie. Slnko má svoj život, útok a vyskúmané vedy, ale aktivujú sa iba keď je Slnko pod útokom:

 • Život – škody, ktoré môže slnko ustáť pred porážkou;
 • Útok – hodnota poškodení, ktoré Slnko spôsobuje;
 • Vedy – pridávajú bonusy k živote Slnka a jeho útoku.
--- Bez podpory S podporou
Život Zostatok dní * 1,000,000 (Zostatok dní / koeficient) * 1,000,000
Útok Zostatok dní * 3,000 (Zostatok dní / koeficient) * 3,000
Vedy Žiadne vedy Najvyššie úrovne vedy všetkých hráčov, ktorí podporia Slnko

Koeficient závisí od počtu populácie, ktorá podporuje Slnko:

Koeficient = Populácia,ktorá podporuje Slnko / 25112

Koeficient (počet populácie) nemôže byť menší ako 1!

Slnko používa zbraň typu Laser a ľahké pancierovanie, ktoré získava z Laserovej vedy a vedy Ľahký pancier.

Keď je útok na slnko úspešný, a slnko je porazené, je tu 75% šanca, útočiaca aliancia dostáva Kryštál,ktorý ešte nemajú.

 • Nemôžete poslať viac ako 3 útoky na Slnko v rámci 24 hodín.
 • Ak vrátite naspäť recyklačný let,ktorý bol poslaný recyklovať Slnko, všetky recyklačné lety poslané do tohto Slnka z všetkých planét hráča, budú vratené naspäť.

Späť na vrchol