Sunca

Informacija

Sunce je centar svakog sistema i stoga glavni izvor energije za planete u sistemu. Štoviše, pomoći će igračima da postignu glavni cilj igre jer je izvor kristala koje svaki savez mora skupiti kako bi izgradili svoje obeliske a s time i GGP.

Svako sunce je "rođeno’" na početku svake runde igre kada su kreirane galaksije te ima sljedeće karakteristike:

1.Koordinati - oni ovise o galaksiji i sistemu u kojem je sunce, Koordinati sunca se satoje od 3 broja (kao I svaki drugi objekt u sistemu)Prvi je broj koji pokazuje broj galaksije: drugi broj - sistem i treći broj koji je uvijek nula(jer je sunce centar sistema).

Primjer: ako su coordinate sunca 2:13:0 to zbnači da je ovo sunce u 13-tom sistemu u 2.galaksiji u tom svemiru.
 1. Dani – oni se odbrojavaju sve dok sunce ne dosegne svoj nulti dan ovisno o energiji koju sunce proizvodi.Na početku svake runde igre svako sunce kreće sa drugačijim brojem dana ovisno o brzini svemira. Svaki dan oduzima od sunca 1 dan i svaka bitka smanjiva dane sunca za 10.

  Kada više od 50% sunca u svemiru dosegnu dan 0, sva se sunca u tom svemriu restartiraju tj. njhova energija i njihovi dani postaju isti kao i na početku runde.

  • U normalnom svijetu sunce započinje sa 225 do 335 dana;
  • U brzom svijetu sunce započinje s 60 -100 dana;
  • U ultra brzim svijetovima Sunce započinje s 50-70 dana.
 2. Energija – pokazuje količinu energije (u postotcima) koje sunce proizvodi. Da bi doznali koliko energiju proizvodi neko sunce morate postaviti miš preko sunca.

  ![][napomena] Bez obzira na svijet, minimalna količina energije koja Sunce proizvodi je 25%.

Sunčane bitke

Osim činjenice da je Sunce izvor energije ,također je izvor Kirstala svakog saveza koji svaki savez mora skupiti nap utu do GGP-a. Kirstali mogu biti skupljeni od bilo kojeg saveza nakon uspješnog napada na sunce poslan s timske planete. Jednom kada je napadnuto Sunce zahtjeva još nekoliko karakteristika koje ovise o tome je li sunce podržano ili ne. Sunce ima svoj vijek, napadi i znanost, ali oni se aktiviraju tek kada je sunce napadnuto:

 • Život – šteta koju sunce može podnijeti prije poraza;
 • Napad – količiina štete koje sunce nanosi;
 • Znanosti – oni dodaju bonuse na životni vijek i napad sunca
--- Bez podrške S podrškom
Život Preostali dani * 1 000 000 (Preostali dani / koef) * 1 000 000
Napad Preostali dani * 3 000 (preostali dani / koef) * 3 000
Znanosti Bez znanosti Največe razine znanosti svih igrača koji šalju podršku

Koeficjent koji utječe na napad sunca i te karakteristike ovise o populaciji koja podržava sunce:

Koef. = populacija_podrške / 25112

![][napomena] Imajte na umu da koeficjent ima minimum 1, može biti niži od 1 bez obzira na broj podrške populacije!

![][napomena] Sunce ima lasersko oružje i laki štit koji stijeće bonuse od laserske znanosti i lakog oklopa.

Kada je napad sunca uspješan i sunce poraženo, savez koji napada dobiva kristal kojeg do sada nije imao.

 • Ne možete slati više od 3 napada na sunce unutar 24 sata.
 • Ako vratite reciklirajući let koji poslan prema suncu, ćete vratiti i sve druge reciklirajuće letove koje ste poslali prema suncu.

Vrati se na vrhu