Pregled bitke

Informacije

Bitka je susred jedinica (brodova iobrane) u vlasništu različitih igrača. Jedinice se sukobljavaju i neke od njih budu uništene. Btike su jedan od najvađžnijih djelova igre, budući da dominacija nad galaksijom ne može biti uspostavljena bez sukoba.

Svaka bitka ima dvije strane, Napadača i Branitelja. Da bi se bitka dogodila Napadač mora imati najmanje jedan brod, koji mora biti poslan na Napad na neprijateljev Planet.

Svaka bitka se sastoji od 1 do 12 runda. Napadač može odabrati maksimalni broj dopuštenih rundi prilikom slanja svog napada. Opcije su 5, 8 ili 12 rundi.

Tijek bitke

U svakoj borbi flota napadača napada flotu braniča. Brodovi (i obrana) s obje strane podjeljene su u grupe prema vrsti.

  • Svaka skupina napada neprijateljske jedinice tako da ih ubija.
  • Igra bira koja će jedinica (brodovi ili obrana) svake grupe napasti u skladu s njihovim Prioritetnim ciljevima.
  • Ako ne postoji prioritetni cilj za određenu skupinu, ta skupina će napasti nasumično odabrani borbeni brod ili obranu.
  • Civilni brodovi i brodovi Zapovjednici budu pomilovani na kraju.

Vrste bitaka

Pljačkanje

Ako Branitelj n ema jedinica na svom planetu (brodova ili obrane) smatra se da Napadač odmah pobjeđuje. U tom slučaju nijedna strana ne dobiva ili gubi bodove. Napadač ukrade nešto Braniteljevih resursa. Ukradeni iznos je limitiran na iznos resursa koje brod može ponjeti i do 50% resursa na Braniteljevom Planetu (66,6% za Konfederaciju).

Konfrontacija

Ako Branitelj ima jedinice na svojim planetama, one su uključene u borbu da se utvrdi pobjednik.

Bitka može imati tri moguća ishoda:

  • Napadač pobjeđuje - kada Napadač pobjedi ukrade nešto Braniteljevih resursa. Iznos ukradenoga je limitiran na iznos resura koje brodovi mogu nositi i do 50% resursa na Braniteljevu Planetu (66,6% za Konfederaciju).
  • Napadač izgubi - ako Napadač izgubi ne krade resurse
  • Izjednačeno - ako je izjednačeno Napadač ne krade resurse. Izjednačeno se dogodi kada nema pobjednika i kada je ograničenje runde dostignuto.

Vrati se na vrhu