Recikliranje

Informacije

Nakon svake Bitke ostaje Otpad u svemiru.Taj se Otpad može skupljati i reciklirati u korisne resurse. Da bi to učinio igrač mora poslati brod na Recikliranje do koordinata gdje je Otpad. Reciklažna polja sadrže izgubljene brodove i strojeve od obje strane u Btici.

Kada stigne flota za recikliranje na ciljane kordinate, flota sakupi Ostatke s polja. Ako je polje na koordinatama Planeta, nema kontakta između flote za recikliranje i obrane na Planeti. Nema Bitke. Premium korisnici imaju pristup "Pregled Otpada" izborniku, koji prikazuje Polja s Otpadom u blizini i količinu Otpada na njima.

Ograničenja

  • Može biti napravljeno samo sa Recycler/Tanker/Recycle Drone. -Ako šaljete brodove za recikliranje na "Napad" s ostatkom flote, oni će sudjelovati u Bitci, ali neće reciklirati polje. -Kada reciklirate svoje koordinate ( isto kao i svaki let). vrijeme je nepromjenjivo - 15 minuta ( možete smanjiti korištenjem Motivacije ili je Svemir ubrzan). Razlika između brzina se ne primjenjuje. Isto vrijedi i za Znanosti koja utječe na brzinu.
  • Ako vratite Recikliranje poslano da reciklira Sunce, svi brodovi za recikliranje poslani na to Sunce od svih igračevih planeta će biti vraćeni.

Napomena: Svi resursi natovareni na brodove poslane na Recikliranje će nestati!!!

Vrati se na vrhu